Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Musik och sång till hösten

Innehållet i Brassbandskonferensen i september och sång- och musikkonferensen i oktober börjar nu bli klart. Andreas Hansson gästdirigerar brassbanden och under sång- och musikkonferensen medverkar bland annat av Viola Grafström, Richard Sundström och Lasse Pettersson, alla initiativtagare till den årliga Lovsångskonferensen.

Pingsts brassbands årliga konferens hålls 24Ä26 september i Linköping. Andreas Hansson kommer då att ansvara för instudering av musik och också tillsammans med musikkonsulent Peter Stolpestad samtala om vikten av blåsmusik inom frikyrkan.
Ä Vi är extra glada över att Andreas återigen vill gästa oss inom Pingst, säger Peter Stolpestad. Andreas Hanson syns frekvent som dirigent i många av landets stora orkestrar som Kungliga Hovkapellet, Sveriges Radios Symfoniorkester och symfoniorkestrarna i Malmö och Norrköping.
Sång- och musikkonferensen hålls återigen i Smyrnakyrkan, i år den 8Ä10 oktober.
Ä Vi har inlett en bra dialog med Lovsång 10. Samarbetet fördjupas och det är bra, säger Peter Stolpestad.
Nytt för i år på konferensen blir Den öppna scenen, en plattform dit konferensen bjuder in en mix av olika band som spelar några låtar och berättar om sig själva.
Ä Det myllrar av spännande musikanter som är på gång och som behöver bli sedda, säger Stolpestad. Vi vill ta vara på kreativiteten hos alla dessa och låta dem få vara en viktig del av konferensen.
I konferensen blir det också ett tiotal seminarier som handlar om nya sånger, klassiska tonsättare, lovsång och STIM.
Fotnot: Mer information finns på www.sangochmusik.se