Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Musik

Recension

BARA JESUS Pingst

Våren 2014 samlades musikledare från Pingströrelsen i Sverige för att samtala om framtiden tillsammans. En tydlig dröm utkristalliserades att få skriva nya sånger, för att än en gång sjunga samman de kristna i vårt land med hjälp av ett modernt tonspråk. Bo Göran Leckström, Pingstkyrkan i Jönköping och Eric Liljero, Hillsong Church i Stockholm, tog initiativet att driva det här projektet att spela in en ny skiva. Men även Ida Möller, Samuel Hector och Mike Eriksson
har varit nyckelfigurer. I den här processen gick ett upprop ut i landet om att skapa ny musik och omkring 350 sångförslag kom in, och 13 av dem valdes ut till den nya skivan.
Vid inspelningen samlades lovsångsledare och musiker från olika delar av landet för att bidra. Lovsångerna är alltså skrivna för gudstjänst, och många av dem är psalmliknande i bemärkelsen att de har flera verser och en tydlig refräng.  Det gör sångerna mer slitstarka och även teologiskt stringenta, med ett tydligt fokus på Guds storhet. Min absoluta
favoritsång på detta album är Vid foten av ditt kors, den rör mig till tårar. Pingst musikkonsulent Samuel Hector ser detta projekt som starten på en gemensam ton av sånger som han önskar ska spridas över Sverige. En mycket god förhoppning. Den här skivan är ett måste för dig som vill få del av vackra nyskrivna lovsånger.