Vart fjärde år arrangerar PMU kunskapsseminarier. I höst har representanter för PMU, partnerorganisationer och svenska pingstförsamlingar mötts i Thailand, Kenya, Cypern och Togo. Bilden är från samlingen i Nairobi, Kenya. FOTO: JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE

Vart fjärde år arrangerar PMU kunskapsseminarier. I höst har representanter för PMU, partnerorganisationer och svenska pingstförsamlingar mötts i Thailand, Kenya, Cypern och Togo. Bilden är från samlingen i Nairobi, Kenya. FOTO: JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE

Mötesplats för samarbete

Vad kan vi lära av varandra och vilka positiva effekter medför det att komma från olika kulturer och vad är utmaningarna? Det är några av de frågor som lyfts under höstens partnerskapskonferenser som hållits i Thailand, Kenya, Cypern Togo. PMU:s personal, samfundsledare, partners och representanter från svensk församling har deltagit i konferenserna.

Vart fjärde år anordnar PMU en så kallad PPS, Partnership Seminar, i alla de regioner där PMU stödjer projekt; Afrika, Asien och Mellanöstern. Den största till antalet deltagare hölls i Kenya.
– Vi vill med de här träffarna skapa ett tillfälle att mötas och prata om några av PMU:s profilfrågor, men också samtala om de utmaningar som våra partners möter i sin vardag, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.
– Det är också en mötesplats där vi planerar för nästa fas av våra samarbeten.
Konferenserna fokuserar på att lära av varandra, bland annati stora frågor som jämställdhet och fred. Frågor som kan upplevas delikata eftersom deltagarna kommer från så olika sammanhang och bakgrunder.
– Jag pratade om vad det står i Bibeln om jämställdhet och utmanade lite när det gäller kontexten då, och hur vi kan applicera det vi läser idag, sa Lydia Mwaniki, en av gästföreläsarna i Kenya.
Representanter för organisationer som jobbar med fred och jämställdhet, katastrofinsatser, anti-korruption, könsstympning och hälsa, stötte och blötte frågor utifrån sina egna erfarenheter. Dagarna var fyllda av presentationer, reflektioner och samtal kring olika teman med utgångspunkt på fred och jämställdhet.
På plats i Kenya var också Daniel Alm, föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan.
– Vi diskuterade viktiga frågor och vi har mycket att lära från våra partners. Även om vi driver mycket så känns det som man lär sig mer än man lär ut. Jag satt med representanter från Sydsudan som jobbar under svåra omständigheter, trots detta bär de sin uppgift med glädje.
– Det kändes priviligierat att få vara med och möta alla människor. De har en skön hållning och vill väl, de jobbar för sina församlingars och länders bästa.
I augusti hölls den första PPS:en i Chiang Mai, Thailand med deltagare från de asiatiska länderna. I september hölls konferensen i Nairobi, Kenya och i oktober i Limassol, Cypern, och i november i Togo i Västra Afrika.