Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

MÖT kombinerar musik och tro

I mars 2014 inbjuder Smyrnaförsamlingen i Göteborg och Pingst ännu en gång till konferens med fokus på musiken, MÖT 2014. M står för musik, Ö för överlåtelse och T för tro och förhoppningen är att inte bara musiker ska vilja delta, utan också pastorer och andra församlingsarbetare.

Frågor kring musikens roll i församlingen är inte precis något nytt under solen. Men icke desto mindre högaktuella (se exempelvis artikel här intill om de samtal som pågår just nu).
Ä Jag ser musiken i församlingen som en ledningsfråga, säger värdpastorn Urban Ringbäck, och fortsätter:
Ä Idag lämnas ofta ansvaret över på oerfarna ungdomar.
Bland annat därför välkomnar arrangörerna ett bredare deltagande än enbart musiker, som exempelvis pastorer, gudstjänstplanerare etcetera. På hemsidan www.möt. info står bland annat följande programförklaring:
”Genuin Tro föder musik. Den kristna församlingen är ett musikens BB. Det finns en enorm kraft gömd i relationen Musik och Tro. Den behöver förlösas på nytt och på nytt igen. Med den visionen har vi format en mötesplats: MÖT.”
I arbetsgruppen inför konferensen ingår Samuel Hector, Urban Ringbäck, Anne-Jorid Ahgnell, Josefina Gniste, Malin Nyström, Matilda Samuelson och Sören Runsteen. De fyra förstnämnda hör också till de medverkande i konferensen.
Andra som är klara är Sam Wohlin, Anders Ahlenius, Bo- Göran Leckström, Bo Järpehag,Ole Börud och David André Östby.
MÖT är sprunget ur en omformning av den tidigare Sång- och Musikkonferensen.
Ä Jag tycker vi fått ett bra tryck med oss i omgörningen, säger Urban Ringbäck, och jag ser att vi möts väldigt mycket bredare än tidigare, både vad gäller deltagande från Sverige och Skandinavien.
Konferensen inleds den 7 mars på eftermiddagen och avslutas i och med förmiddagsgudstjänsten den 9 mars. Anmälningsmöjligheter och mer information finns på www.möt.info
MÖT innehåller fler storsamlingar än den tidigare sång- och musikkonferensen kring ämnen som på olika sätt berör musik, överlåtelse och tro. Och rymmer också samtalsgrupper, där deltagarna får utbyta tankar kring aktuella ämnen. Den populära öppna scenen finns även kvar, liksom möjligheten att sjunga i en stor konferenskör.