Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Möjligheter för små församlingar

Verkligheten för många församlingar idag är att de inte har råd med en pastor. För många ligger det dessutom närmare att se motgångar än möjligheter för sitt arbete.
De som kände igen sig i den beskrivningen var särskilt välkomna till Pingsthuset den 27 oktober, då temat var ”Stora möjligheter för den lilla församlingen”.
Under dagen gavs en omvärldsanalys, där man bland annat tittat på var folk bor i dag och hur församlingar ska förhålla sig till detta.