Missionsresa för ungdomspastorer

I oktober i år arrangerar Pingst, PMU, Ibra och Pingst ung en resa för ungdomspastorer till Egypten och Etiopien. Resan är ett led i satsningen på att öka intresset för mission bland unga.

Huvudmålgruppen är ungdomspastorer och huvudansvariga ungdomsledare. Under resan kommer deltagarna att få möta troende i de båda länderna och lära känna dem i deras hemmiljö och arbete och de villkor de arbetar under.
Förhoppningen är att det inte bara ska bli en resa till två länder långt bort från Sverige utan också en inre resa, där hjärtan väcks för att vara med och kämpa för frihet, upprättelse och försoning.
Resan äger rum mellan 5 och 17 oktober 2014 och det finns plats för 36 ungdomsledare/ ungdomspastorer.
Pelle Hörnmark, Jacob Frankner, Niclas Lindgren, Pontus Fridolfsson, Annelie Lennartsson, Bengt-Åke Bengtsson, Bengt Klingberg, och Pingst Ungs regionledare ingår i reseledningen.
Resan kostar 9 995 kronor. Mer information och anmälningsmöjligheter finns på www.pingstung.se
Anmälan om deltagande behövs senast 1 april 2014. Den 8 maj hålls en obligatorisk samling för alla deltagare i Stockholm. I september och november blir det obligatoriska regionala träffar.