Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Missionsresa för unga ledare

Sju deltagare från olika svenska pingstförsamlingar som är ungdomsledare/ungdomspastorer eller volontära ledare deltog nyligen tillsammans med två reseledare i en resa som följde Swahilikusten från Dar Es Salaam i Tanzania upp till Mombasa i Kenya.
På vägen fick de till exempel möta vanliga människor som upplevt kallelse att gå dit ingen annan har gått och plantera församlingar i svårnådda områden.
– Genom att ge ledare en egen erfarenhet av mission kan de potentiellt själva bli katalysatorer för mission i sina hemförsamlingar och det har varit drivkraften att arrangera Sänd ledarresa 2018, säger Pingsts missionsinspiratör Andreas Svedman.