Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Missionsbibelskola på Krim

Pingstunionen i Ukraina planerar att starta en ny missionsbibelskola på Krim i samarbete med pingstförsamlingar från Småland och Västergötland och Ljus i Öster. Målet är att träna nationella arbetare för insatser bland onådda folkgrupper.

Vid sidan av den slaviska befolkningen på Krim finns en turkbesläktad folkgrupp på halvönsom kallas för krimtatarer. En majoritet av dem bekänner sig till den muslimska tron. De flesta krimtatarerna deporterades av Stalin till Centralasien under 1940-talet. Under de senaste decennierna har emellertid över 250 000 av dem återvänt.
Pingstförsamlingarna ibland annat Habo, Mullsjö, Jönköping, Skövde och Falköping har under många år bett för missionsarbetet i Ukraina och gett stöd till missionsbibelskolor och nationella arbetare.
Roland Eckerby, Folke Steen, Christer Tornberg, Anders Sjöström, Paul Waern, Lars Mörling och Rauli Lehtonen har varit några av de lärare som under de senaste åren undervisat på olika bibelskolor i Ukraina.
Nu när en av missionärsutbildningarna flyttas till ett av Ukrainas mest onådda områden för evangelium kan utmaningen beskrivas som historisk. Det var nämligen grekiska missionärer från Krim, Bulgarien och Konstantimopel som sändes ut över det ryska imperiet, när Vladimir den helige år 887Ä888 bestämde att kristna riket Kiev-Rus.