Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Missionsår gav ny Gudsbild

Viktoria Jonsson och Matilda Waern har gjort var sitt år i Bolivia genom Testa Mission. Med sig hem har de nya erfarenheter och fina minnen av möten med människor och församlingar med en stark tro på Gud.

– Tiden i Bolivia gav mig en annan bild av vem Gud är. I Sverige är det så mycket prestation. I Bolivia kom jag bort från stress och press och kunde vila i nåden.
Det säger Matilda om sin tid i Bolivia och tillägger att hon mötte så mycket tro och hjärta i församlingarna där.
Viktoria påpekar att livssynen blir förändrad av att komma till ett annat land, med ett annat språk och en annan kultur.
– Och ändå kunde jag vara med och prisa Gud tillsammans med människorna där. Det visade mig på Guds storhet och jag såg också hur människorna älskar Jesus mitt i sin fattigdom och hur mycket tro de har. Materialismen här hemma hamnar i en annan dager.
Matilda Waerns och Viktoria Jonssons vistelse i Bolivia blev möjlig tack vare bibelskolan Testa Mission, ett program under ett läsår som är ett samarbete mellan Evangelistmissionen och Kaggeholms folkhögskola. På programmet står 50 procent praktik och 50 procent teori.
Den teoretiska undervisningen sker via nätet och utbildningen är studiemedelsberättigad. I teoridelen studerar man Bibeln förstås, exempelvis Andens gåvor, och läser kulturförståelse, om att leda sig själv och om församlingen.
Ibland kunde nätuppkopplingen ställa till det, men för det mesta fungerade det, säger Viktoria och Matilda, som var där året som gick, respektive året innan dess.
Under året som gått fanns eleverna förutom i Bolivia också i Nicaragua, Peru och Beliz. Det här läsåret har Beliz bytts ut mot Tanzania.
Vad praktiken innebär är lite upp till den enskilde personen, vilka intressen och vilka gåvor man har, men det finns alltid en koppling till den lokala församlingens engagemang och arbete.
– Jag hjälpte till i en församling i Cochabamba berättar Matilda, jag var med ganska mycket i söndagsskolan och jag spelade piano.
– Och jag är intresserad av en framtid inom sjukvården pånågot sätt och valde att jobba på ett center för brännskadade barn, berättar Viktoria.
Varje vecka åkte hela gruppen till en kyrkogård lite utanför stan, och försökte på olika sätt stödja de barn från fattiga familjer som jobbar där, med att städa gravar och sjunga på begravningar.
– Vissa områden där var väldigt fattiga, berättar de.
De säger att rapporterna om hur farligt det är att vara och leva i Boliva var överdrivna.
– Vi hörde en hel del, men tyckte inte att det kändes så farligt. Inte behöver man vara rädd, menar de.
Men det är klart att de inte gick ut på egen hand om kvällarna, och att de tänkte lite på hur de klädde sig och så vidare.
I varje land där Testa Mission-eleverna finns bor de tillsammans och delar vardagens bestyr. I Cochabamba finns exempelvis en lägenhet med tre rum, som man får dela på. Mellan 20 och 30 personer brukar delta i kursen varje år, så
varje team består av någonstans mellan fyra och sex personer. De som söker blir intervjuade och referenser krävs också. De allra flesta är mellan 19 och 22 år. Viktoria har just nu ett vikariat som koordinator för Testa Mission när Beatrice Bergroth är föräldraledig.
– Jag koordinerar och samordnar och håller kontakt med både lärare och elever och försöker se till att allt fungerar som det ska.
Dyker det upp problem i ett team, eller med praktikuppgifterna är det också sådant hon får ta i.
Längre fram är drömmen att bli läkare och på något sätt kunna jobba med sjukvård i missionens tjänst.
Matilda har under det år som gått sedan hon kom hem från Bolivia läst engelska och jobbat. Nu planerar hon att åka till Johannesburg i Sydafrika i januari för att läsa teologi.

FAKTA Testa Mission

  • En bibelskola där man i ett team under åtta månader är med och delar livet i en lokalförsamling i ett praktikland och får kunskap om hur en församling byggs, fungerar och leds där.
  • Eleverna deltar också i församlingarnas olika sociala arbeten på plats.
  • Undervisning sker via internet tillsammans med samtliga Testa Mission-elever, genom litteraturläsning och genom att delta i undervisning i församlingen eller en lokal bibelskola.
  • Målet med Testa Mission är att eleverna ska få testa att missionera och att få se missionsarbetet från insidan och att varje deltagande elev ska få komma närmare Gud och utvecklas i hur man bygger relationer och hur man delar sin tro till sina medmänniskor för att få församlingen att växa.
  • Kursen inleds och avslutas i Sverige.
  • Läs mer om Testa Mission och hur man ansöker på: http://www.evangelistmissionen.se/