Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Missionärsbarn samtalar om enkät

Pingst Internationellt inbjuder den 14 november till en träff för missionärsbarn på Pingsthuset i Huddinge. På programmet står samtal omkring den enkät som drygt 400 missionärsbarn svarat på.

Merparten av de 204 missionärsbarn som svarade på enkäten från Pingst Internationellt om hur de upplevt
sin internatskoletid är positiva till den och de erfarenheter det gett. Men, det finns också de som säger att de blivit utsatta av kränkningar av olika slag. Fyra stycken uppger till exempel att de utsatts för sexuella kränkningar av personal på skolorna.
Ä Det är fyra för mycket. Det ska inte förekomma. Punkt slut, säger Lars Anderås, verksamhetsansvarig för Pingst Internationellt.
Enkäten skickades ut till 285 personer, som gått på internatskolor, som drivits av Svensk Pingstmission.
Ä Vi ville ta reda på hur det varit och hur eleverna upplevt det och därigenom skapa ett underlag för lärande om barn och ungdomar i det framtida Missionsarbetet, säger Lars Anderås.

Många frågor
Frågorna har bland annat handlat om trivseln på skolan, om relationer till föräldrar, skolkamrater och personal, om omsorg som tröst och vård vid sjukdom, hur uppväxten påverkat, om den lett till problem som är synliga i dag, om mobbning, våld och sexuella kränkningar.
Fyra personer uppger att de blivit sexuellt kränkta av någon personal på skolan.
Ä Vi kände bara till en tidigare och är angelägna att få kontakt med de övriga.
Fotnot: Kontaktpersoner på Pingsthuset är Lars Anderås och Helén Ajdert.