Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Missa inte ledardagarna!

I höst inbjuder Pingst återigen alla, som tillhör nätverket Pingst Ledare, till regionala inspirationsdagar. Dagarna hålls i Umeå 21 oktober, Västerås 11 november och Jönköping 18 november.

Nätverket Pingst Ledare finns till för alla som fungerar som ledare i svenska pingstförsamlingar och målet är att långsiktigt träna, uppmuntra och samla ledare för att stödja hälsosamma, lärjungaformande och därigenom växande församlingar i Sverige.
Deltagare får regelbundet ett nyhetsbrev med inspiration från goda exempel på ledarskap, boktips och annat matnyttigt.
Anmälan om deltagande i höstens inspirationsdag görs via pingsts hemsida, där man också kan anmäla sig till själva nätverket. Anmälan görs till den dag som passar en bäst geografiskt och tidsmässigt.
I samband med anmälan får man också välja ett av sju huvudspår, samt mellan olika fördjupningar inom det ämnet.
De sju huvudspåren är; Gudstjänst med Niklas Hallman som ansvarig, Nästa generation med Johanna Bode som ansvarig, Omsorg med Hans Wikström som ansvarig, Ledarskap Med Christina Hellström som ansvarig, Nya människor – Uppdraget med Carl-Henrik Jaktlund som ansvarig, Mission med Niclas Lindgren som ansvarig samt
Lärjungaskap med Ulrica Stenstrand som ansvarig.
Att delta i inspirationsdagen kostar 250 kronor och då ingår både fika och lunch. Incheckningen öppnar 9.30 och dagen beräknas vara avslutad 17.30.