Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

MIRAKLET I ST:A CLARA

Carl-Erik Sahlberg Semnos

Det här är en enkel och kortfattad bok om St:a Clara kyrka i Stockholm. Den har lånat titeln från en TV-dokumentär om
församlingen som kanske framför allt är känd för sin sociala verksamhet i sitt närområde, men också för den osedvanligt stora uppslutningen till gudsjänsterna. Men att framgången i det avseendet inte är en slump, eller avhängigt det  geografiska läget mitt i Stockholm och med missbrukare och andra ”olycksbarn” alldeles utanför kyrkväggarna, ger
den här boken belägg för. Carl-Erik Sahlberg beskriver lättläst och kortfattat nio olika nycklar som förklaring till ”miraklet”. Nycklar som varje församlingsledare kanske känner igen och bär i sin ”knippa” som eventuella lösningar på en verksamhet som ”gått i stå”. Det som hände i S:ta Clara var att man bestämde sig för att faktiskt sätta dem i låset och vrida om. Resultatet är välkänt.