Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Mindre pengar till Pingst ung

–?Om vi hade kunnat tillgodoräkna oss alla barn och ungdomar skulle vi fått en miljon mer i bidrag från Ungdomsstyrelsen. Det säger Göran Åström, verksamhetsansvarigt på Pingts ung.

Huvudorsaken till de minskade bidragen är att pingstförsamlingarna inte har lämnat in korrekta uppgifter på 5?000 deltagare i barn- och ungdomsarbetet och att Pingst Ung därför bara kunnat söka bidrag för 12?500 barn och ungdomar.
För att kunna söka bidrag från Ungdomsstyrelsen måste deltagarna i barn- och ungdomsarbetet i pingstförsamlingarna numera redovisas så att församlingens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten är tydliga och att barnen själva skrivit under på sitt deltagande.
–?Jag vill ändå säga att vi är väldigt tacksamma för det arbete som läggs ner på att redovisa in barnen och ungdomarna, säger Göran Åström. Det är många gånger ett riktigt slitgöra.
–?Vi måste dra ner på olika saker. Vi har till exempel redan flaggat för att vi inte kan bidra med medel till olika verksamheter på samma sätt som hittills, säger Göran Åström.
Några uppsägningar räknar han dock inte med ska behöva göras.