Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Miljömedveten församling

Pingstförsamlingen i Storuman äger numera andelar i ett vindkraftverk för hälften av sin elförbrukning. Detta som ett led i församlingens medvetna miljöarbete.

Församlingen har för närvarande ingen anställd pastor, men bakom miljöcertifieringsarbetet står dess ordförande Roland Gustavsson, som till vardags arbetar med energifrågor i Storumans kommun och därmed sitter inne med mycket kunskap i ämnet.
Han berättar att medlemmarna är väldigt positiva till det aktiva miljöarbetet.
Ä Mottagandet har varit väldigt positivt. De åtgärder vi vidtagit har dessutom inte bara varit bra för miljön utan också för ekonomin och märkts i plånboken, säger han och konstaterar att då är det lätt att få människor med sig.
Församlingen, som består av 247 personer, har sett över sina kostnader och sin miljöanvändning i de fyra lokaler man disponerar och använder. I två av dem har man investerat i fjärrvärme och i en lokal har man installerat bergvärme och därmed sänkt kostnaderna från 45 000 till 12 000 per år.
Genomgående använder man numera också lågenergilampor och det har också bidragit till en kraftig minskning av antalet förbrukade kilowattimmar. Den el församlingen förbrukar kommer numera till hälften från det vindkraftverk, där man skaffat sig andelar. Resten av elen kommer från vattenkraft.
Att soporna sorteras i de olika lokalerna är också självklart. Man skiljer på papper, plast och komposterbart.
Roland Gustafsson vill också lyfta fram second hand-arbetet som ett led i miljöarbetet, eftersom det innebär att man tar vara på saker i stället för att slänga dem.
Ä Butiken drivs helt ideellt och genererar ett överskott på 150 000 kronor per år, säger han.