Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Midvinternattens köld är hård

Ett par januariveckor för några år sedan hade vi besök på Pingsthuset av några vänner från Sibirien. De skulle se
hur vi arbetade med bland annat missbruksvård. De kom till vårt välordnade samhälle och såg vårt arbete. Jag har själv varit i Sibirien några gånger och vet vilka svåra förhållanden många lever under, inte minst vintertid. Jag frågade dem vid ett tillfälle vad de tyckte om Sverige. De svarade att hela samhället var väldigt fint och välordnat men också väldigt kallt.

UNDER ETT ANTAL ÅR har vi sett att allt färre kvinnor som lever i missbruk får insatser beviljade från de sociala myndigheterna. Det är vanligt att kvinnor väntar längre med att söka hjälp, vilket leder till att behovet ofta är akut. Beskedet från de sociala myndigheterna blir ofta att du måste vänta. Du måste bevisa att du verkligen vill få hjälp. För en person som kanske aldrig riktigt hittat sin plats i samhället och som har ett omedelbart hjälpbehov, är detta oöverstigligt. Ett kallt bemötande i ett välplanerat system.
Vi måste göra något och startar därför särskilda insatser för kvinnor. Stöd- och akutboenden, kvinnogrupper och öppenvård särskilt framtagen för kvinnors behov. Om ingen står för betalningen samlar vi in pengar till en värmande hjälpkassa.

KALLT ÄR DET ATT SITTA PÅ en gata för att tigga pengar till sin överlevnad med foto av sina barn framför sig. Undrar om någon av oss för ett enda ögonblick kan tänka sig tanken. Vetskapen om att det inte finns något annat inom överskådlig tid måste vara än mer outhärdlig. Då värmer det när vi hör om initiativ från församlingar över hela landet hur man arbetar för att möta dessa vänners behov.
I en artikel från tidningen Norran kunde vi läsa, ”Nu är det klart Ä nu står det klart att romerna slipper bo i kalla husvagnar. Kyrkor och ideella krafter har ordnat med ett hus där de får bo i vinter.” En av initiativtagarna på bilden bar en tröja med en stor LP-logga. Detta i sig resulterade i att några rasistsajter utsatte LP-verksamheten för påhopp. Midvinternattens köld är sannerligen hård.