Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Messianska grupper: Judiska lagarna gäller alla människor

– Det är oerhört tragiskt! Det säger pastor Sam Wohlin från Jönköping om att flera hundra pingstvänner, medlemmar i EFK och Tros­rörelsen valt att söka sina judiska rötter och på vägen tagit avstånd från treenighetsläran och tappat bort tron på Jesus som jämlik med Gud.

Över hela landet finns idag grupperingar som hävdar att de lagar som en gång gavs åt det judiska folket idag gäller alla människor. Därför väljer de till exempel att fira de judiska högtiderna, hålla sabbaten på lördagen, inte äta fläskkött och låta omskära sig.
Sammanlagt uppskattas om­kring 500 personer beröras av detta.
– De läser både Gamla och Nya testamentet, men menar att det är det Gamla som är viktigast, och framför allt Torah, det vill säga de fem Moseböckerna, säger Sam Wohlin.
Han ingår i pingströrelsens teologiska nätverk och har därifrån fått uppgiften att titta närmare på denna nya trosinriktning, som inletts med en längtan efter att söka djupare i de judiska rötterna.

”Inte klassisk kristendom”
– Men idag handlar det vare sig om klassisk kristendom eller judendom, menar Sam Wohlin. Och de tar helt avstånd från kyrkans Jesus.
Messianska föreningen Shalom med egen hemsida, där deras teologiska syn finns redovisad, samlar idag huvudfåran inom denna strömning. Där finns bland annat utdrag ur en kommande bok om att läran om treenigheten är fel. Jesus kallas konsekvent för Messias Yeshua och beskrivs som en människa, men som till skillnad från alla andra föddes utan begärelse till det onda, syndanatur och köttslig natur.