Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Mer missionsrörelse, lite mindre samfund

Det finns gott om tillfällen att vara glad om man är föreståndare för Pingst Ä fria församlingar i samverkan. De senaste månaderna har det varit TV-gudstjänsterna från Skellefteå och Uppsala Pingstkyrkor. Varmt, tydligt och snyggt. Maria Bard sitter i SVT:s program Världens barn i världen och berättar om vårt arbete i Kongo.
Trovärdigt och utmanande. De sociala insatser du läser om i denna tidning gör också ett hjärta varmt.Vanliga människors vanliga vardag som blir bättre i mötet med Jesus.

NÄR MAN MÖTER församlingar runt om i Sverige så verkar det vara lite vår i luften trots höstmörkret. På plats efter plats berättar man om människor som kommit till tro och fler människor som låter döpa sig till Kristus.
Det är väl detta som måste prioriteras. Uppdraget. Oavsett om det sker i en mediasatsning, i en TV- soffa eller en lokal församling.
Jag tror dessutom att detta är enda sättet att hålla ihop pingströrelsen, om vi nu vill det. Jag möter i dag en stor variation av uttryckssätt i församlingarna. Jag skulle vilja likna det vid olika dialekter. Ibland lite mer högljutt, ibland lite radikalare, ibland lite mer genomtänkt, ibland mer planerat, ibland lite friare.
Jag tror dock att vi klarar av de olika dialekterna i Pingströrelsen om vi har ett starkt fokus på uppdraget. För jag tror att vi VILL samma sak. Vi har dock lite uppfattningar om vad som är bästa vägen dit.

FÖR ATT HITTA VÄGAR och förutsättningar för att göra det vi gör ännu bättre kommer jag att utmana alla pingstförsamlingar i Sverige att skicka sina pastorer till vår gemensamma fortbildning som vi startar hösten 2010.
Den kommer att fortgå under två år med en gemensam studievecka/termin. Vi tror att pastorerna genom denna fortbildning lär känna sina egna möjligheter och andras potential att vara med och vinna Sverige för Kristus genom växande församlingar. Jag tror också att denna fortbildning kan vara med och skapa en större vi-känsla i Pingst.

PASSAR OCKSÅ PÅ ATT SLÅ ett slag för våra regionala ledarsamlingar som sker runt om i Sverige i vår. Sju lördagar från söder till norr. Kom med ledarna från er församling till en gemensam utbildnings- och inspirationsdag för att bättre lyckas med vårt gemensamma uppdrag.
Alltså. Pingst mot framtiden. Lite mer missionsrörelse, lite mindre samfund.