Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Daniel Alm är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Daniel Alm är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Mer Jesus till folket

DE FLESTA AV VÅRA FÖRSAMLINGAR gör olika satsningar i terminsstarten för att dra igång hösten.. Det är härligt med uppstart av barn- och ungdomsgrupper men också sociala insatser för de som behöver uppmuntran inför skolstarten. Det ordnas ledarupptakter med alla våra bärare i församlingarna, dopförrättningar och välkomnande av nya människor. Många av våra församlingar har ett riktigt fint momentum just nu och betjänar alltfler människor. Fler och fler hittar sitt hem i någon av våra församlingar och vi ser också att fler och fler församlingar söker vår gemenskap som Pingst. Men utmaningarna är också många och en del har nog inte den motivation man önskar.
Inför hösten har jag har upplevt att vi behöver mycket inspiration och värme i våra församlingar. När tidsandan alltmer använder skam som valuta för att bestraffa människor utan att visa på någon fortsättning behöver kyrkan vara det alternativa sammanhanget. Hårdhet, kyla och rädsla tillhör den ondes strategi. Värme, hoppfullhet och mod tillhör Andens folk.

JAG ÄLSKAR EVANGELIETEXTEN när den lame mannen firades ner genom taket av sina fyra vänner och Jesus sa till honom att hans synder var förlåtna. Inget sägs, vad vi vet, av hälsningsfraser eller frågor om det fysiska tillståndet. I stället kommer ett direkt konstaterande av den allra mest förlamande faktorn, synden, och dess möjlighet till förlåtelse genom Jesus Kristus. Kyrkan ska aldrig växla in på skammens område och ondgöra oss över människors förlamning. Vi behöver vara den plats där vi alltid minns vad Jesus har gjort, det väcker hoppet att han kan göra något också i dag.
Vännerna i Kapernaum verkar ha förstått att något kunde hända om deras förlamade vän kom i direktkontakt med Jesus. Jesus får aldrig vara i bakgrunden, eller ett alternativ bland många, han är den som kan transformera liv. I honom finns ingen fördömelse eller skam, i honom finns befrielse från skuld.

VI TROR PÅ TRE INSPIRERANDE ledardagar i höst med massor av redskap för församlingslivet. Temat för dagarna och titeln på en ny bok som har release på Pingst Ledare är: Tungotal, tänkande, tjänande. Det är ett försök att med dessa ord som bakgrund fortsätta i riktningen mot vår framtidsbilds förverkligande.
Jag vill gå vidare i utvecklandet av en modern, utåtriktad och innerlig pingströrelse som alltid fokuserar Jesus. Då kan tungotalet, tänkandet och tjänandet betyda hela skillnaden. Med växande ensamhet och psykisk ohälsa på det personliga planet och klimatutmaningar och stegrande värderingsmässig polarisering på det övergripande planet behövs mer Jesus till folket precis som i Kapernaum en gång.