Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Daniel Alm är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Daniel Alm är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Mer bön för folket

DET ÄR NÅGOT MED förbönen som är expansivt, gränsöverskridande och produktivt. I bönen ledd av Anden ber vi också för andra än oss själva.
Vi sträcker oss ut i engagemang som hämtar sin kraft i det engagemang som drev Jesus till korset. När vi ber med förståndet kan vi utmanas att be med större perspektiv och vi korsar gränser, men det är när vi ber med hjärtat det riktigt stora händer. Upp till Guds eget hjärta den bedjandes suckar når, sjunger vi i en bönepsalm. Vår enkla bön kopplad med allsmäktig Gud kan innebära förvandlade liv.
Genom förbönen blir vi förenade med Guds sändande av oss till världen och det ger en god frukt. Vi är inte källan för flödet men vi är heller inte som en planka som flyter ovanpå strömmen utan vi blir en del av Guds ström, för att använda ett resonemang av CS Lewis. Förbönen stimulerar kyrkan att vara en del i den djupa strömmen av nåd som kommer folk till del när vi ber.

JAG HAR KÄNT ATT vi ska göra en bönesatsning nu i mars månad där vi uppmanar hela den svenska pingströrelsen att vara med. Detta är något som är förankrat i min referensgrupp och lanserat på våra nationella dagar med Pingst Pastor. Satsningen heter Mer bön för folket och nu hoppas jag alla våra församlingar vill lyfta sin röst i gemensam bön. I mars är det fem söndagar och här är våra fem böneområden att lyfta i gudstjänster
och samlingar:

VAR MED OCH BE
• för gudsmöten som förmedlar frälsning och förvandlar liv.
• att det i våra församlingar tänds en ny kärlek till Jesus och våra medmänniskor i samhället.
• om en kyrka som förmedlar hopp och är ett hem i en tid av utsatthet, ensamhet och psykisk ohälsa.
• för hållbart liv och ett sunt politiskt ledarskap i en polariserad värld som präglas av drastiska förändringar, vapenskrammel, orättvisor och klimatutmaningar.
• att de personer våra församlingar är i kontakt med fylls av Guds kärlek, hoppfullhet och framtidstro i sina liv.

”När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad…” Apg 4:24a
Låt oss be tillsammans!