Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Medlem och lärjunge?

Då och då får jag telefonsamtal eller mejl från personer som fått den här tidningen hem i brevlådan och inte tycker att det är positivt. När jag förklarar att vi får alla adresser från landets pingstförsamlingar och att de alltså måste vara medlemmar någonstans får jag ibland kommentaren att ”men jag har ju inte betalt medlemsavgiften på många år”.
Man kan ju välja att dra på smilbanden lite eftersom några medlemsavgifter aldrig tagits ut i några pingstförsamlingar vad jag vet, men kommentaren säger också något sorgligt om vårt medlemsbegrepp och att medlemmen inte självklart uppfattar sig själv som en lärjunge.
Andra säger att ”jag har ju inte visat mig i kyrkan på jättelänge” och tycker att de därför skulle slippa få tidningen.
KANSKE BORDE VI SAMTALA OM hur vi förhåller oss till att så många som vi räknar som medlemmar inte själva gör det, tänker jag. Detta bara som en liten reflektion till samtalen som förts under vintern om vilka som får vara medlemmar i våra pingstförsamlingar. På sidan 4-5 får du lite glimtar från de regionala samtalsdagarna i ämnet.
På uppslaget efter kan du sätta dig in i en upptäckarbibelstudieteknik. DBS, Discover Bible Studies, som den kallas på engelska, har visat sig fungera väldigt bra internationellt och har nu också introducerats i Sverige. Du kan till exempel läsa om hur en gemenskapsgrupp i Karlstad använder sig av den här metoden.
På undervisningssidorna skriver pastor Stefan Sigfrids från Vasa i Finland om behovet och vikten av att träna lärjungar. Han berättar också kort om hur metoden fungerar. För övrigt är det han som skrivit boken om DBS, som alla pingstpastorer som deltog i Pingst Pastor-konferensen fick med sig hem och som också går att köpa i Pingsts webb-shop.
Den här tidningen rymmer ju också en hel massa annat intressant, som jag hoppas du tar dig tid att läsa eftersom jag tänker att du nog är en sån läsare som läser allt i tidningen.