Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Mediesamarbete med mission i fokus

Nu är det dags att utveckla samarbetet mellan Ibra Media och Kaggeholms folkhögskola med medieutbildning och mission som gemensamma nämnare. Att samordna aktiviteter och dra nytta av de olika erfarenheterna av medieutbildning i Sverige och internationella erfarenheter av medieproduktion och medieutbildning tror man är ett lyckat koncept.

Genom åren har det funnits många kopplingar mellan Ibra och Kaggeholms folkhögskola. Det har genomförts missionsmediekurser, skolans lärare har undervisat Ibra-folk i fält och många medieelever från Kaggeholm har arbetat med Ibras mediearbete i olika länder.
Ä Missionskurser har gått som en röd tråd genom Kaggeholms historia ända sedan starten 1943, säger Per Håkansson, rektor på Kaggeholm. Nu skulle vi vilja utveckla kopplingen mellan media och mission. I vårt samarbete tror jag att vi kan både ge och ta.
Ä Vi kan hjälpa Ibra med utbildning, och erbjuda samarbete vad gäller kunskap, personal och teknik. Våra elever kan erbjudas en utblick i världen. Vi önskar att Kaggeholm ska bli en mötesplats där man lär sig mer om Ibras metodik med kontaktskapande och uppföljningsarbete. Det är dags att vi börjar tillämpa en framgångsrik metod i vår egen miljö, menar han.
Ä Kaggeholm har en kompetens som passar bra in i vårt utbildningsarbete, säger Gösta Åkerlund, Ibras chef. Skolan är en utbildningsanstalt med gamla anor, men har länge legat i framkant när det gäller medieutbildning. Eftersom vi båda finns inom pingstsfären tycker vi att det är naturligt att hitta vägar till samarbete, vilket vi även gjort tidigare.

Det första konkreta steget i samarbetet blir att inrätta en ny tjänst på folkhögskolan, en halvtidstjänst som Mats Levander kommer att tillträda till sommaren, under förutsättning att församlingar kan bidra till lönekostnaderna.
Ä Nu har vi en naturlig, personlig koppling till det internationella arbetet, berättar Per Håkansson. Genom Mats Levander som är lärare på tv-linjen, och som tidigare i olika omgångar jobbat med medieträning ihop med Ibra i Tanzania och Mellanöstern.
På ”att-göra”-listan står bland annat utveckling och genomförande av kortare och längre mediekurser i fält eller på Kaggeholm, kurser inom Ibras distanskursverksamhet, rådgivning i medieaktiviteter för organisationer i fält och i församlingar i Sverige, utveckling av medieoch kommunikationsprojekt tillsammans med organisationer i fält och församlingar i Sverige.
Detta kommer att innebära ett mycket nära samarbete med församlingar som stöder internationella medieprojekt, projekt som i många fall har en delfinansiering från PMU Interlife.
För båda parter är en viktig aspekt av samarbetet kopplingen till pingstförsamlingarna, som är uppdragsgivare åt både Kaggeholm och Ibra. Svante Hektor är utbildningsansvarig på Ibra, och tror att Ibra har mycket att bidra med.
Ä Vi har exempelvis lyckats bra med mediestrategi och uppföljningsarbete i vårt mediearbete, det är en kunskap vi skulle kunna tillföra svenska församlingar som använder media i sitt församlingsarbete.

FAKTA/ Ibra Medias och Kaggeholms utbildningar
Ibra

• Tre träningscenter som drivs av Ibras partners och som erbjuder korta och längre kurser i sin respektive region: Mellanöstern Ä Ibrahimiya Media Centre, i Alexandria, Egypten. Västafrika Ä MediAfrique, i Lomé, Togo. Öst- och Centralafrika Ä Habari Maalum College, i Arusha, Tanzania.
• ”Training of Trainers”-kurser Ä snabbkurser i pedagogik för mediefolk.
• ”Distance Media” Ä internetbaserade kurser 15 olika kurser på engelska. 7 olika kurser på arabiska. Snart kurser på franska.
• Ett antal kurser ute i fält.

KAGGEHOLM
• Journalistik (2 år)
• Tv-produktion (2 år)