Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Media som påverkar

– Jag tyckte om inriktningen eftersom jag fick lära mig väldigt mycket om opinionsbildning och om hur kristna kan påverka samhället. Det säger Moa Tärneskog, som varit en av eleverna på premiäråret för Kaggeholmsutbildningen Media Tro.

Det gångna läsåret var det första som Kaggeholms Folkhögskola erbjöd denna utbildning, som genomförs i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansens WilberforceAkademin. Media Tro innebär att man går en av mediautbildningarna på Kaggeholms Folkhögskola, men dessutom får delta i en utbildningshelg i månaden som genomförs på WilberforceAkademin.
Ledare för kurshelgerna har Stefan Gustavsson och Jacob Rudenstrand varit. Varje utbildningshelg innehåller föreläsningar och ofta studiebesök av olika slag. Helgerna avslutas med ett gemensamt gudstjänstbesök följt av samtal med någon från den aktuella församlingen.
– Det har varit intressant kurslitteratur som tillhört kursen och många givande diskussioner med de andra deltagarna, säger Moa Tärneskog.
Hon poängterar att den som söker till Media Tro bör vara medveten om att man måste vara beredd på att lägga ner extra tid utöver den vanliga mediautbildningen. Man bör också ha ett intresse av att djupdyka i olika samhällsfrågor och diskutera och problematisera olika ämnen utifrån de föreläsningar som hålls. Antagning av kursdeltagare pågår in i juni.
– Jag skulle rekommendera alla kristna som vill påverka samhället genom media att gå den här utbildningen.