Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Med sikte på framtiden

”Jesus tillhör alla människor i hela världen”

Vad ska Pingst göra och vad ska Pingst vara i framtiden? Det var frågor som dominerade årets Rådslag, där de formella inslagen snabbt avklarades. I stället avsattes gott om tid för presentationer av rapporter, nya idéer och strategiska tankar och samtal om vägen framåt. Pelle Hörnmarks visionstal pekade också framåt och lyfte än en gång upp Pingsts uppdrag att presentera Jesus för världen.

Rådslaget hölls för andra året i rad på hotell Clarion Sign i centrala Stockholm och inleddes med positiva redovisningar i bolagsstämma för Pingst förvaltning. Även Pingst Ä fria församlingar i samverkan redovisar ett
mycket gott resultat för 2013.
De drygt 300 ombuden röstade för alla valberedningens förslag och redan efter ett par timmar kunde framtidsdiskussionerna dra igång. Först ut var presentation av ett förslag till en ny missionsorganisation, men
innan dess gavs information om att Sida sagt upp ramavtalet med PMU. (Se artikel på sid 12Ä13.)
Under Rådslaget avtackades direktor Peo Larsson även om han jobbar några månader till. Samtidigt välkomnades och presenterades Pingsts nya direktor Madeleine Hansson, som börjar i augusti (se sidan 8Ä9). Även Pingsts Socialts nya verksamhetsledare Kerstin Eriksson blev högtidligen välkomnad (se sid 10Ä11).
I fredagskvällens gudstjänst, som avslutades med nattvard ledd av Johanna Bode, predikade föreståndare Pelle Hörnmark.
I år lyfte han att det finns ett därför som svar på frågan varför Pingst existerar. Och detta därför är Jesus.
Ä Vi får inte glömma bort varför vi driver ett samfund. Evangeliet är helt unikt. Jesus tillhör alla människor i hela världen, men alla tillhör inte Jesus, sa han bland annat.
Han lyfte särskilt några områden, där det finns mycket att göra. Det handlade om Stora städer, om Onådda folk, om Sociala insatser och om Församlingsplantering.
Förstår vi vilken dynamik det finns i Jesusnamnet? Vi behöver förkunna det i den här världen. Glömmer vi bort det blir allt det vi gör meningslöst.
Pelle Hörnmarks predikan spelades in och ligger nu på www.tvinterplay.se, där alla som vill fritt kan ta del av den.
Pingst Ä fria församlingar i samverkan har funnits i cirka tio år och därmed finns det anledning att se framåt, konstaterade Pelle Hörnmark inledningsvis på lördagen. Vad ska vi ha gemenskapen till och hur ska vi använda det goda vi har, var frågor som ställdes.
Ingrid Svanell presenterade en exposé över olika insatser som Pingst initierat och drivit under de gångna åren, till exempel Tillsammansambassadörsutbildning, Pastorsakademin, Träning för tillväxt, Ny i tjänst, församlingsplanteringskurs och Pingst ledarutveckling.
Ombuden fick också en redogörelse för den rapport om jämställdheten i Pingströrelsen, som Anethe Carlson och Jenny Bergh under förra året arbetade fram på uppdrag av Pingst ung. Innehållet i den har tidigare redovisats i nummer 4/2013 av Pingst.se.
Ä Det finns inga formella eller teologiska hinder för kvinnor i Pingströrelsen idag, konstaterade Anethe Carlson. Men det finns informella hinder och det handlar om att normen för en ledare är så smal (en vit man mellan 30 och 50 år) att nästan inga motsvarar den.
Hon menade att det är en människorätts- och kallelsefråga att alla människor får rätt att utvecklas utifrån sin potential och att det är en fråga som påverkar den framtida tillväxten. Det är något som Esterakademin, som nu drar igång, kommer att jobba med.
Ulrik Josefsson gav en rapport och reflektion från de tre samtalsdagar omkring dop och medlemskap som hållits under vårvintern. En sammanfattning av dagarna fanns i förra numret av Pingst.se.
Ä Samtalen hölls i god ton och i en vilja till samhörighet, vilket jag tycker ger goda förutsättningar för vägen framåt. Det handlar INTE om någon ändrad dopsyn i Pingströrelsen, utan om olika hantering av begreppet medlemskap.
Ä Vi får nog vänja oss vid att leva med lite olika lösningar, sa han. Vi förenas i vad vi är snarare än vad vi tycker.
Precis som under de två tidigare Rådslagen fick alla deltagare sedan möjlighet att vandra runt mellan verksamhetsområdenas olika stationer och lämna muntliga och/eller skriftliga synpunkter, punktmarkera att-satser,
ställa frågor etcetera. Under ledning av Daniel Alm gavs deltagarna sedan möjlighet att också i storplenum lämna synpunkter eller ställa frågor.
Vad händer efter PLU? Undrade Samuel Folke och efterlyste regionala uppföljningar. Stefan Beimark menade att balansen mellan det nationella och regionala är bra som den är nu. Ingrid Öhlén önskade mer engagemang för missionen och Curt Karlsson efterlyste ännu bredare sociala insatser.
Sammanställningen av kommentarerna från åsiktstorget gav vid handen att det som görs och planeras gillas, men också att många önskar mer inslag av påverkan, på samhälle och omvärld. Något som fick Pelle Hörnmark att lova att till nästa Rådslag, som hålls 8 Ä 9 maj 2015, ta fram en strategi för hur Pingst ska jobba med påverkansfrågor.
Årsmötesordförandena Andreas Ardenfors och Christina Hellström kunde sedan förklara årets Rådslag avslutat.