Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Med Gud lever vi utan Gud

MARTIN LIND Argument

Biskop Martin Lind upptäckte den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer som 19-åring. I den här boken finns 30 texter som tar avstamp i citat ur Bonhoeffers texter, vilka används som rubriker för styckena. Alla inleds med ett bibelord och avslutas med en bön. Boken är tänkt att fungera som en daglig andaktsbok för en månad. Den tyske motståndsmannens texter inspirerar och blir samtalspartner för Linds egna reflektioner över livet och tidens gång. Boken inleds med en kort historik över Bonhoeffers liv och en av hans dikter. Biskopens texter är lågmälda och rör sig ofta om tillit och om att livet är större än den enskilda människan kan förstå.