Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

MBT firar 30-årsjubileum

I sommar kan MBT, Missionärsbarnsträffen, fira att man uppnått den aktningsvärda åldern av 30 år.

Under alla dessa år har missionärsbarn genom träffarna fått möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter.
Under 1980-talet började missionärsbarnens identitetskonflikt att uppmärksammas och behovet av en särskild mötesplats för dem.
Hösten 1983 samlades ett antal missionärsbarn på en församlingsgård utanför Västerås och på sommaren därefter, 1984, hölls det första lägret för missionärsbarn på Björkenäsgården.
Lägret vill vara ett stöd för missionärsbarn, föräldrar, församlingar och organisationer i samband med utresa, tid utomlands och hemkomst, något som lokala hemförsamlingar ofta har svårt att erbjuda.
Träffarna har sedan dess hållits på sommartid. Under några år, då deltagarantalet blev runt 400 hölls träffarna
på Viebäcks folkhögskola, men nu hålls de på Hjälmargården i Vingåker.
MBT är ett ekumeniskt läger med Pingst som huvudman och ekonomiskt stöd från enskilda församlingar, samfund och second hand-butiker.
Missionärsbarnsträffen har en egen hemsida, www.mbt.se Där finns mer information om tankarna bakom MBT, lägren och anmälningsmöjlighet.