Matchfond för församlingsplantering

Pingst söker just nu församlingar som aktivt vill stödja församlingsplanteringsarbete i Sverige genom att bli en partnerförsamling. Ett sätt är att använda sig av den nystartade matchfonden.

De församlingar som går in för att stödja en plantering bestämmer sig aktivt för att SE, BE och GE. Det vill säga de ber aktivt för en speciell plantering, de besöker och tar emot besök från en plantering och de satsar en procent av sina insamlingar på församlingsplantering i Sverige.
Ett nytt sätt att stimulera och stödja församlingsplantering, som Pingst nyligen lanserat, är Matchfonden. Dess
vision är att inom tre år få se 30 planterande moderförsamlingar i Pingst och att deras planteringar blir reproducerande och multiplicerande.
– Detta tror vi kommer att hjälpa fler församlingar att upptäcka välsignelsen i etablerandet av nya församlingar i
Sverige. Målet är att fler människor i Sverige ska få höra evangelium, döpas och bli lärjungar, säger Nicklas Mörling, ansvarig för församlingsplanteringsarbetet i Pingst.
Matchfonden fungerar så här; En församlingsplanterare samlar in ett startkapital för sin planering. Samma summa får man sedan låna räntefritt ur Matchfonden under tiden planteringen startas upp. På så sätt fördubblas snabbt startkapitalet för planteringen. När planteringen är igång, eller max 36 månader efter utbetalning, börjar den lånade summan att betalas tillbaka till Matchfonden med 10 procent av församlingens intäkter varje år till dess att lånet är återbetalat.
På så sätt fylls Matchfonden på och möjliggör långsiktig församlingsplantering på många fler platser.
Maxbeloppet som man kan låna är 125 000 kronor och utbetalning kan endast ske en gång. Så snart pengarna
använts ska en enkel rapport, som beskriver hur de använts, skickas till Matchfonden.
För att Matchfonden ska kunna nyttjas krävs några saker, nämligen

  • att planteringen är avskild i en moderförsamling
  • att moderförsamlingen är en pingstförsamling
  • att moderförsamlingen blir betalningsansvarig om planteringen själv inte kan återbetala
  • att teamet går M4-utbildningen i Pingst (M4 är en utbildning speciellt framtagen för församlingsplanterare, där även lämpligheten testas).

Ansvarig för Matchfonden är ledningsgruppen för Pingst församlingsplantering, som rapporterar till Andreas Ardenfors och Daniel Alm.
Andra sätt för en etablerad församling att stödja en plantering kan vara att bekosta en portabel dopbassäng och eller konferensavgiften för pastorskonferensen för en planterare.
Fotnot: Läs mer om Pingsts församlingsplanteringsarbete på www.nyakyrkor.se