MARIA GUSTIN BERGSTRÖM

Vem är du som hjärtat söker?, David Media

Maria Gustin Bergström är pastor och musikledare i Pingstkyrkan i Linköping. Dessutom är hon sångförfattare, arrangör och producent. Maria har vunnit flera pris för sin musikaliska kreativitet som Utbultstipendiet, Läsarsångsstipendiet och Anders Frostenssons-stipendiet. Den här skivan Vem är du som hjärtat söker? är hennes fjärde skiva och influenserna kommer både från jazz, folkmusik, pop och psalm. Men här finns också internationella influenser från mötet med människor från olika länder.
Det är tydligt att texterna genomgående bärs av en förtröstan på Gud och hans godhet, men här finns också lidandet, mörkret och rädslan, vilket inte är så vanligt i vår tids lovsånger. Maria har hittat en egen stil, både när det gäller musiken, och texterna, som innehåller ett kreativt teologiskt tänkande. Ibland formulerat med bilder och poesi, ibland med rak prosa. Precis som Tomas Sjödin gett oss ett enormt viktigt teologiskt bidrag med sina berättelser om livets svårigheter och sorger – med fortsatt förtröstan på Gud – så ger också Maria ett musikaliskt bidrag om livets kamp i sången Och ändå kommer våren. Hemligheten ligger i att lita på Guds trofasthet i allt, också i prövningen. Också Jesu lidande skildras lysande i skivans vackraste sång Passionspsalm.