Många vill studera mission via nätet

PROMIS, Programmet för mission och interkulturella studier, är namnet på den missionsförberedande utbildning som Pingst sedan ett antal år tillbaka erbjuder tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Svenska alliansmissionen.

Under kommande läsår genomförs en pilotomgång av PROMIS som en nätbaserad utbildning, som ett sätt att möta behovet hos både studerande på andra orter i Sverige och personer ute i fält. Upplägget har fått stort gensvar och till höstterminen påbörjar ett 15-tal studenter utbildningen. ”Ett sådant tryck på utbildningen har vi inte sett på flera år”, kommenterar Maria Karlsson, utbildningsföreståndare på PROMIS.

Mer information finns på www.missionsinstitutet.se.