Många nya kyrkoavgiftsgivare

Under Nyhem och Lappis tog omkring 200 personer vara på möjligheten att anmäla sig som nya kyrkoavgiftsgivare till Pingst.

– Flera församlingar skrev också upp sig för att vara med och köra kyrkoavgiftskampanjer nu under september och oktober, berättar Sandra Lagestrå, som arbetar som kyrkoavgiftsinspiratör.
Alla de som lämnade in blanketter under konferensveckorna fick också en gåva. De fick välja mellan historieverket om Pingströrelsen, teologiska nätverkets skrifter eller Pingsts nya lovsångsskiva med noter till. Understundom var det närmast kö till Pingsts monter.
Den som vill låta sin kyrkoavgift gå till Pingst från ochmed nästa år behöver lämna in blanketten senast sista oktober.
Blanketten finns för nedladdning på www.pingst.se, men måste skickas in per post eftersom en handskriven underskrift krävs.
FOTO: SANDRA LAGESTRÅ

FAKTA/KYRKOAVGIFT

  • Kyrkoavgiften utgör en procent av den beskattningsbara
    inkomsten.
  • 70 procent tillfaller den församling man önskar och resterande
    30 procent går till gemensamma utmaningar i Pingst.
  • Pingst använder pengarna bland annat till insatser inom församlingsservice,
    information, utbildning och tillväxtfrågor.