Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Många internationella talare kommer till Stockholm

Reinhard Bonnke, Brian Houston och Young-Hoon Lee är några av talarna på nästa års världspingstkonferens, som hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Här i presenterar vi dem lite närmare.

Reinhard Bonnke
Tyskfödde Reinhard Bonnke startade 1970 organisationen Christ for All nations, CfAN, med huvudsyftet att nå Afrikas folk med evangelium. Han hade då varit verksam som pastor i Tyskland i sju år och som missionär i Lesotho under lika lång tid.
Han började med att hålla möten i tält, men när inte ens världens största mobila tält, med plats för 34 000 personer, längre räckte till övergick han till att hålla möten utomhus. I dag är det inte ovanligt att publiken består av 100 000 eller ännu fler.
Hans organisation har kontor i USA, Kanada, Tyskland, Storbritannien, Afrika, Singapore, Australien, Hongkong och Sydamerika och ger också ut böcker på många språk och i många länder. Bland annat boken Från minus till plus, som också använts för evangelisationssatsningar i Sverige.
Reinhard Bonnke är också känd för att vara värd för konferenser som framför allt har till syfte att utrusta kyrkoledare och andra för evangelisationsarbete.

Brian Houston
Brian Houston, född på Nya Zealand 1954, är grundare av den stora pingstförsamlingen Hillsong i Sydney, en församling med mer än 21 000 medlemmar, och har varit dess föreståndare sedan starten 1983. I våras antog han och hans fru Bobbie kallel- sen att bli föreståndarpar för Hillsong i Brisbane.
Brian Houston har också under de senaste tolv åren varit föreståndare för den största pingstriktningen i Australien, Assemblies of God. Hans intresse för ledarskapsfrågor och för att inspirera människor att utnyttja sin potential och göra skillnad i världen har gjort honom till en efterfrågad talare på kristna konferenser runt om i världen.
Han brinner för att få människor att leva sina liv så att de kan bli till hjälp för sina medmänniskor. Brian Houston har skrivit tolv böcker, den senaste For This I Was Born, gavs ut förra året.

Young-Hoon Lee
Doktor Young-Hoon Lee, född 1954, är sedan 2007 föreståndare i Yoido Full Gospel Church i Seoul i Sydkorea. Församlingen, som har omkring 830 000 medlemmar grundades av David Yonggi Cho 1958. Pastor Young Hoon Lee började arbeta för församlingen första gången 1977, som redaktör.
I början på 80-talet åkte han till USA, där han tog en doktorsgrad i teologi vid Temple University, och också var pastor Full Gospel First Church i Washington och senare också i Full Gospel Church i Los Angeles.
Sedan 2007 är han tillbaka i Sydkorea, där han i dag, förutom föreståndarskapet i Yoido Full Gospel Church också är ledare för hela pingströrelsen och en av ledarna för Sydkoreas kristna råd.
Doktor Young-Hoon Lees förkunnelse är helgelseinriktad och betonar vikten av att leva ett andefyllt liv, inre helande och att leva ett fruktbärande liv. Han arbetar aktivt med att leda sin församling till att ta socialt ansvar för de underpriviligierade och att arbeta för samhällsförändring.

Fler talare
Andra talare på konferensen är bland andra Niklas Piensoho, Pelle Hörnmark, Anne Christensen, David Mohan, Prince Guneratnam, Egil Svartdahl, Jack W. Hayford, Ulf Ekman och Raymond Culpepper.