Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Lyfter fram kvinnors bidrag

Lena Thoms har undersökt kvinnors unika förkunnelse inom pingst

Om mäns förkunnelse har varit norm för förkunnelsen inom pingströrelsen, vilket är då kvinnors bidrag till den? Det var utgångspunkten för teol kand Lena Thoms uppsats inom ämnet Praktisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm. – Spontant trodde jag att jag skulle upptäcka större skillnader i förkunnelsen, men de är ganska lika, säger hon.

Skillnaden i förkunnelsen är mer påtaglig mellan generationer än mellan förkunnare av olika kön, berättar Lena över en kopp kaffe på Citykonditoriet i Citykyrkan, Stockholm, där en gång en av de kvinnliga förkunnarpionjärerna, Wasti Feldt-Johansson, var pastor.
Hon värjer sig för frågan om vad som skiljer kvinnor och män som förkunnare.
– Jag vill hellre tala om kvinnors unika bidrag till förkunnelsen, säger hon. Det faktum att kvinnor ställer sig upp i talarstolen och förkunnar, bara det innebär något unikt. Även om de säger samma sak som männen så är ändå det ett unikt bidrag att just kvinnor säger det.
I dag finns cirka 30 kvinnor som är föreståndare i en pingstförsamling. Forskning visar att 37 procent av kvinnorna svarar att det är viktigt för dem att lyssna till andra kvinnor som förkunnar.
– Det blev jag lite förvånad över, säger Lena Thoms. Jag trodde att den siffran skulle vara högre. Jag skulle önska att det fanns större självförtroende bland kvinnor både i talarstolen och i att uppmuntra andra kvinnor.

Jesus – central i förkunnelsen
Genom enkäter till 31 förkunnare, både män och kvinnor, har Lena Thoms försökt ringa in vilka ämnen kvinnor ofta behandlar i sin förkunnelse. Vilka ord använder de, vilket språk, varifrån får de sin inspiration.
– Jesus som person är central i kvinnors förkunnelse, berättar Lena Thoms. De predikar också gärna tematiskt och de predikar oftare än män med utgångspunkt från kvinnor i Bibeln.
Vidare ger enkätsvaren en bild av att kvinnor använder sina egna liv och erfarenheter som argument och exempel när de förkunnar.
– De tänker också igenom vilket språk de använder och är noga med formuleringar, säger Lena Thoms.
– Att kvinnor talar är auktoritetsskapande för de kvinnor som lyssnar. Ett sammanhang där både kvinnor och män förkunnar ger en vidare förståelse av Gud och skapelsen.
Det är långt kvar till en församling där det blir lika vanligt att lyssna till en kvinna som till en man. Det räcker att titta på talarlistorna vid de större kristna konferenserna.
– Om vi verkligen vill nå så många som möjligt, så måste vi använda så många som möjligt, säger Lena Thoms och låter som en evangelist.
Evangelistveckan i Jönköping som nyligen hölls bland annat under temat Fler kvinnor hade en talarlista som innehöll 14 män och 4 kvinnor.

Behöver uppmuntra kvinnorna
Pastor Pelle Hörnmark i Jönköping har tidigare i år förklarat att fler kvinnor varit tillfrågade, men att de tackat nej.
– Det är ju tråkigt, säger Lena Thoms.
– Men det är män som står i ledningen för de församlingar som arrangerar de stora konferenserna inom pingströrelsen, så det är väldigt mycket upp till dem att uppmuntra kvinnor att ta en framträdande roll.
Lena Thoms ser fram emot en pastorstjänst.
– Men jag kommer nog alltid att vara nyfiken på att lära mig mer och får jag en chans kommer jag nog att fortsätta mina akademiska studier. Jag skulle bland annat vilja lyssna mer på olika kvinnors predikningar och gå djupare in i vilket bidrag kvinnor ger till förkunnelsen, än vad jag gjort nu, säger hon.

Fotnot: Pastorn, läraren och skribenten Runar Eldebo har varit handledare för Lena Thoms i arbetet med den här uppsatsen. För den som vill ta del av undersökningen eller vill ha besök av Lena Thoms vid inspirationsdagar eller andra samlingar, går det bra att e-posta till lena.thoms@crossnet.se eller ringa 08-560 432 58