Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Lyft fram människor i stället för verksamhet!

Dagengruppen vill hjälpa landets pingstförsamlingar att kommunicera till sitt närområde via Internet. För att få en bild av hur de svenska, kristna webbplatserna ser ut har Dagengruppens webbstrateg, Per-Mattias Nordkvist gjort en mindre studie av 30 webbplatser från olika samfund, med fokus på den svenska Pingströrelsen. Han menar att?många församlingars webbplatser behöver bli bättre.

Enligt Per-Mattias har nästan alla webbplatser kontakt­uppgifter, information om aktiviteter i kyrkan och rätt så ofta även en bakgrundsbeskrivning av församlingen. Vanligt på många församlingars hemsidor, i synnerhet de som drivs av pingstförsamlingar är också en avdelning som kallas ” Vår tro”. Där beskriver man i korthet församlingens teologiska grunder.

Kunde vara bättre
Hans grundintryck är att många webbplatser kunde vara bättre.
– De spretar i sitt innehåll, handlar mer om verksamheter än om människorna i kyrkan och de uppdateras sällan.
På Dagengruppen har man under våren och sensommaren inbjudit pingstförsamlingarna till nätverksträffar och samtal om kyrka och webb. Under dessa träffar har det framkommit tydligt att församlingarna brottas med två stora bekymmer. Vad man ska säga på sin webb­plats och hur man bygger en långsiktig lösning.
– Det är inte alltid så lätt att hitta ett attraktivt innehåll och många lider av att man sitter i händerna på tekniska plattformar som få eller ingen kan hantera, säger Per-Mattias Nordkvist.

Genomtänkt design
På Dagengruppen jobbar man just nu med att ta fram en enkel mall för att bygga församlings-webbsidor.
Mallen kommer att inkludera förslag på innehåll så att församlingar har något att utgå ifrån, en genomtänkt design för att på ett rättvist sätt spegla församlingslivet och en teknisk lösning som gör det enkelt att underhålla webbplatsen.
Arbetet görs tillsammans med bland andra pingstförsamlingen i Karlstad och Dagengruppen ser gärna att så många församlingar som möjligt är med i arbetet. Fler nätverksträffar kommer att ordnas och intresserade församlingar är välkomna att höra av sig till Dagengruppens vd, Daniel Grahn.