Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

LP-verksamheten vill också hjälpa församlingar att lyckas

Det sociala och diakonala arbetet behövs i församlingarna och hör ihop med tillväxtfrågor. Det menar Åsa Danielsson, verksamhetsansvarig för LP-verksamheten sedan 1 augusti. – Alla behövs i det här arbetet, men det kan kosta på att lämna våra bekväma liv, säger hon.

Hon vill ännu mer se LP-verksamheten som en del av församlingarnas arbete och har gjort devisen Vi hjälper församlingarna att lyckas, som Pingst Nationellt lanserat, också till LP-verksamhetens.
Ä Det känns helt logiskt att vi hakar på med en social ådra här. Egentligen är det inget nytt, men ett sätt att bli mer tydliga, menar Åsa Danielsson som tycker att hon ser en LP-verksamhet som är på väg tillbaks in i församlingarna.
Ä Det är jätteviktigt att vi går med församlingarna, säger hon. Alla behövs i det här arbetet.

Viktig kunskap
Hon hoppas och drömmer om en framtid där LP-verksamheten blir en viktig kunskapsorganisation, som exempelvis kan erbjuda volontärutbildning för yrkesutbildade som vill jobba frivilligt för LP. LP-verksamhetens hjärta handlar om att gå till de behövande och göra det utifrån kristna värderingar.
Ä Under händer hela tiden, säger hon.
Insatt i arbetet
Åsa Danielsson blev efter ungefär ett år som styrelseledamot i LP-verksamheten dess högsta chef. Det innebär att hon redan innan hon tillträdde var insatt i arbetet, men ändå har det varit mycket nu i början, inte minst med att bygga relationer.
Flera av personalen på rikskontoret ska gå i pension, så där står man också inför strategiska beslut när det gäller nyrekryteringar.
Redan som styrelseledamot inledde Åsa Danielsson ett arbete med utvecklingsfrågor för LPverksamheten.
Ä Jag håller på att följa upp det jag inledde där nu, berättar hon. En del av det arbetet handlar om att tydligt formulera LP-verksamhetens mål och visioner.
Det är gjort nu. I fyra punkter, som du kan se i en ruta här intill artikeln.
Ä Det har inte funnits nedskrivet så konkret tidigare, säger Åsa.Men det är hit vi ska.

Vill bredda arbetet
Tidigare har LP-verksamheten framför allt kopplats till beroendeproblematik, men nu vill Åsa
Danielsson se en breddning.
Ä Vi ska lyfta bredare socialafrågor och hjälpa församlingarna med tips, energi och redskap.
Ä Vi har goda kontakter med politiker och socialtjänst runt om i Sverige och här kan vi hjälpa till.
Ett sätt att bättre klara av detta är att bygga upp regionala baser, som på olika sätt får stöd i sitt arbete med LP-kontakterna, behandlingshem, förebyggande arbete och så vidare. Man jobbar efter att på sikt få till åtta regioner.
Ä Succesivt ska region för region komma igång. Det blir för plottrigt att jobba mot alla enskilda LP-kontakterna, det är bättre att vi stöttar regionalt, resonerar Åsa Danielsson.

64 anställda på LP-riks
I dag finns 64 anställda personer under LP-Riks, då är både personalen på huvudkontoret och behandlingshemmen inräknad. Ekonomin i LP-verksamheten är tuff, men man har järnkoll på den, försäkrar Åsa Danielsson.
Trenden att kommunerna i Sverige inte köper missbruksvård fortsätter och det påverkar fortfarande LP-verksamheten. I år har det lett till två stora omställningar; att ytterligare minska personalen på de hem som fortfarande finns kvar och att Torpahemmets fastighet har sålts. Torpahemmet flyttar till Viebäck och samordnas med kvinnohemmet Lillvik på samma plats.
Åsa Danielsson har hoppfulla drömmar om LP-verksamhetens framtid.
Ä Jag skulle vilja se ännu mer av förebyggande socialt arbete, säger hon. Och jag önskar att vi kunde hitta verksamheter mot yngre tillsammans med andra aktörer och att vi kan vara medel och stöd till de lokala jobbarna, och ännu mer bidra till drogförebyggande barn- och ungdomsverksamhet och att vi blev duktigare på att möta kvinnor.
Men, inget av detta går att genomföra om inte drivkraften finns i de lokala församlingarna.
– Det kan bli lite stökigt att ge sig in i arbete inom de här sociala områdena, och det kostar självklart
på.
Ä Det är en väckelsefråga om vi är beredda att lämna våra bekväma liv, menar Åsa Danielsson.