Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

LP-vården – både effektiv och lönsam

LP-verksamhetens behandlingshem är lönsamma för samhället. Minst två av tre som fullföljde behandling under 2004 är drogfria vid en uppföljning i april 2005. – Vi har gjort en snabbuppföljning för att få siffror på det vi redan vet, att det finns hopp också för de mest utslagna alkoholister och narkomaner, säger LP-verksamhetens biträdande direktor Larsolof Egbäck.

Av de 71 personer som fullföljde vårdplaneringen och skrevs ut under 2004, var 50 helt drogfria våren 2005.
– Vi tog emot 132 personer under förra året. Några var kvar på vårdhemmen vid uppföljningen, och några finns i annan vård nu, konstaterar Larsolof Egbäck.
Allra bäst siffror visar Ursviken utanför Skellefteå. Av de tretton som fullföljde behandling under förra året var 12 drogfria vid uppföljningen.
Dessvärre är det alltid ett antal som avbryter vården. Hur det gått för dem framgår inte i den här undersökningen. Men det rör sig om mångåriga missbrukare, många med psykisk ohälsa på grund av missbruket.

Långa vårdtider
– De flesta av dem har missbrukat i minst 20 år och är bostadslösa, konstaterar kurator Eva Axell på Torpahemmet. Vi vet att påfallande många av dem som avbryter behandlingen är tvångsplacerade enligt §34 i Lagen om kriminalvård i anstalt.
Snabbuppföljningen av dem som behandlades 2004 visar på kända framgångsfaktorer i LP-arbetet. En är vårdkedjan, där LP-kontakterna lokalt står för både motivationsarbete före behandlingstiden och stöd efter tiden på hemmen. En annan framgångsfaktor är den relativt långa vårdtiden.
Madeleine Hörnell som är kurator på LP Vasastrand, ett behandlingshem i centrala Örebro, bekräftar detta.
– De som fullföljde behandlingen hos oss hade i genomsnitt 247 vårddagar.
Som ett led i kvalitetssäkring av LP-arbetet följs nu samtliga vårdtagare upp efter 6 respektive 12 månader efter avslutad behandling. De första siffrorna av denna mer omfattande uppföljning kommer i januari 2006. Därefter kan statistiken göras fortlöpande.

Ett Guds mirakel
Den uppföljningen gäller inte bara drogfrihet, utan också den sociala situationen med relationer till anhöriga, bostad, arbete/studier och försörjning.
– Varje omvänd missbrukare är förstås ett Guds mirakel, säger Larsolof Egbäck. Men vår tro gör också att vi kan förmedla ett hopp till dem som inte omedelbart blir drogfria, eller återfaller. Gud bryr sig, han vill att alla människor ska bli frälsta. Det är också vår drivkraft i LP-arbetet.