Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

LP startar stöd och motivationshem

Under våren har LP-verksamheten med full kommunal kostnadstäckning startat så kallade stöd- och motivationshem
i Piteå och Tierp. Det handlar, som namnet pekar på, inte om behandlingshem, utan om ett annat led i vårdkedjan av missbrukare, som går ut på att bland annat motivera för vård, och ge hjälp och stöd till sådant som skuldsanering, eget
boende, anställning etcetera.
Ä Där det finns ett starkt lokalt LP-initiativ finns det öppna dörrar för den här typen av verksamhet, säger Hans Wikström, verksamhetsansvarig för LP.