Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

LP startar mötesplats för kvinnor

I början av september startade LP-verksamheten en mötesplats i Nässjö, som enbart riktar sig till kvinnor.

Den nya verksamheten är en del av det så kallade Deborah- projektet som sedan något år pågår inom LP-verksamheten och vars syfte är att nå och stärka kvinnor. Till mötesplats kvinna kan man komma för att fika till självkostnadspris, prata och umgås i en nykter miljö där man visar respekt för varandra.
Besökarna har möjlighet att få två, tre kostnadsfria samtal och på uppdrag och mot en kostnad kan insatser som motiverande samtal, föräldrastöd, friskvård, utredningar och social träning erbjudas.
Mötesplatsen har inte möjlighet att erbjuda ekonomisk hjälp, medicinsk förskrivning, transporter eller akut hjälp i polisiära eller sjukvårdsärenden.
Den som söker upp  mötesplats kvinna får vara anonym om man så önskar och personalen har tystnadsplikt.
Personalen består av en sjuksköterska och en fil kand i behandlingspedogogik med inriktning missbruk – ungdomsvård.