Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Börje Dahlkvist, LP, och Mats Svanström, PMU, ser bara fördelar med ett utökat samarbete kring Second hand-butikerna.

Börje Dahlkvist, LP, och Mats Svanström, PMU, ser bara fördelar med ett utökat samarbete kring Second hand-butikerna.

LP och PMU utvecklar samarbete

Sysselsättning, ett nytt sammanhang, möte med många volontärer och en meningsfull vardag. LP och PMU arbetar just nu med att utveckla samarbetet kring second hand-butikerna.

– Vi vill stärka det som redan finns och ta vara på de goda erfarenheter som finns.
Mats Svanström, tf verksamhetschef för PMU:s second handverksamhet, och Börje Dahlkvist, biträdande verksamhetsledare på LP, uttrycker både entusiasm och förväntan inför ett ännu tätare samarbete dem emellan.
De ser en stor potential i detta och berättar att ett sådant samarbete redan finns på flera platser, exempelvis i Varberg, Tyresö och Umeå (läs om Christians erfarenheter här intill).
– Nu vill vi utveckla detta ännu mer, säger de. En väl skött butik kan jobba både för LP och för mission. Det finns plats för båda.
De hoppas att fler församlingar, både de som redan driver second hand-butiker och de som funderar på att starta en, ska se de stora möjligheterna som finns i ett sådant här samarbete.
Börje lyfter att det finns möjligheter till resurser både i form av ekonomi och arbetsledning genom samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten.
– Och vi behöver arbetskraften, konstaterar Mats, som också poängterar att det i en second hand-butik finns behov av så många olika slags arbetsuppgifter och att det i princip alltid finns något, som även en person som länge levt långt från arbetsmarknaden, kan göra.
Mats lyfter volontärernas viktiga roll här. De står både för församlingskontakt och för stabilitet. Börje påpekar att det också finns bra utbildningar för volontärer, där de kan få lära sig hur de bäst bemöter arbetsovana personer.
– Sysselsättning och ett nytt sammanhang gör vardagen meningsfull, säger Börje.
Mats och Börje kommer gärna på besök till församlingar som har butiker och hjälper till med en genomlysning av verksamheten, alternativt uppbyggnad av en ny.
I somras anordnade de välbesökta seminarier kring detta både på Nyhem och Lappis.