Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

LP och Erik Edin går samman

Erik Edin-stiftelsens verksamhet går in under LP-verksamheten. Processen bedöms vara genomförd senast 30 september i år.

För drygt ett år sedan tecknade LP-verksamheten och Erik Edin-stiftelsen ett samarbetsavtal. Sedan dess har samtal förts med företrädare för de olika organisationerna om hur ett framtida gemensamt arbete ska kunna utvecklas.
Ä Vi ser att våra utmaningar blir allt större, och vi tror att vi behöver stå tillsammans för att möta dagens enorma behov. Utifrån en gemensam plattform och med samlade resurser kan vi nå längre, göra ännu mer nytta för ännu fler män, kvinnor, familjer och barn i vårt land, säger Sören Eskilsson, ordförande för LPverksamheten och Sonia Edin-Gillberg, ordförande för EE-stiftelsen, i ett gemensamt uttalande.