Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Lotta basar över 110 volontärer

Att göra någonting för andra, både lokalt och långt bort, och gynna en hållbar utveckling är viktiga drivkrafter för Lotta Johnzon, butikschef för Kyrkornas Second hand på Ekerö utanför Stockholm. Konstnären och före detta läraren arbetsleder nu två deltidare och mer än 110 volontärer i butiken som drivs i samarbete med PMU.

Den som är van att besöka Kyrkornas Second Hand i Troxhammar på Färingsö på lördagar är van vid en sorlande, trivsam trängsel. Men den här torsdagsförmiddagen är det stilla och lugnt. Några volontärer pysslar på olika håll med sina ansvarsuppgifter.
Saker packas upp och sorteras. Det råder en härlig röra, en sådan som uppstår när många människor arbetar med olika saker samtidigt. Men tills butiken öppnar igen den kommande lördagen kommer allt att vara prydligt på plats.
Inne på kontoret sitter Lotta Johnzon, butikschef för Kyrkornas Second Hand sedan drygt ett år. Men innan dess hade hon varit aktiv som volontär sedan starten av butiken hösten 2010, och dessutom varit ordförande i Second Hand-rådet i Mälarökyrkan, som tillsammans med Svenska kyrkans församlingar på Ekerö och Färingsö står bakom verksamheten.
– Dessutom är jag ett så kallat missionärsbarn från Nkinga, Tanzania, säger Lotta med ett skratt. Så engagemanget har alltid funnits där.
Lotta är lärare med naturvetenskap som inriktning. Hon har bland annat jobbat i 16 år på Kaggeholms folkhögskola med den allmänna linjen, som lärare och kursansvarig. Hon har också en konstnärlig ådra som får utlopp genom måleri och konstsmide i silver.
Det var också den ådran hon fick utlopp för när hon började som volontär med ansvar för skyltning och utsmyckning i butiken. Men sedan hon tog över som butikschef har hon inte längre tid med det.
– Om inte någon volontär blir sjuk eller reser bort, för då måste jag göra den personens uppgifter också.
Nu vilar hela ansvaret på henne, och det är ett omväxlande arbete. Det stämmer också överens med hennes syn på hållbar utveckling och möjligheten att få göra någonting för andra, både konkret i det lokala samhället och genom det bistånd som förmedlas vidare.
– Många volontärer som kommer hit upplever en stark gemenskap, och vi tar även emot arbetslösa och ensamkommande ungdomar från boendet i kommunen.
Volontärer behövs alltid i denna stora verksamhet. På den aktuella listan finns omkring 110 personer som deltar i arbetet helt frivilligt och utan ersättning. Det är många olika slags insatser som behövs. Någon kör sopor en gång var sjätte vecka. Någon annan jobbar åtta timmar i veckan samt regelbundet på lördagar. Någon bakar bullar till kaféet.
– Vi anpassar arbetet efter vad volontärerna kan och vill göra, säger Lotta. Det ska vara roligt och inte kännas som ett tvång att komma hit.
Utöver Lotta och volontärerna finns också en biträdande butikschef Lena Carlsson och två deltidsanställda, Klaus Franken och Annica Nilsson. Alla har sina ansvarsområden och vet vad de ska göra när de kommer till butiken.
Kassasystem och andra övergripande frågor får man hjälp med av PMU, som Kyrkornas Second Hand har ett avtal med. Genom PMU får Lotta fortbildning för butikschefer, och det görs en del centrala inköp. Det är också genom PMU som hälften av de insamlade medlen kanaliseras.
Den andra hälften av överskottet delas mellan Mälarökyrkan (en enhet inom Filadelfiaförsamlingen i Stockholm) och Svenska kyrkan på Ekerö och Färingsö. De skickar i sin tur pengarna vidare till bland annat ett skolbygge i Tanzania och hjälp till romer i Rumänien.
Även viss social verksamhet på hemmaplan får stöd genom kyrkorna. Totalt under de år som har gått har närmare fem miljoner kronor samlats in och skickats vidare genom Kyrkornas Second Hand.
– Det är fantastiskt, och det hade inte gått att driva detta utan volontärerna, säger Lotta.