Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Lord, Lord,Lord

När detta skrivs har Världspingstkonferensen precis avslutats i Stockholm. Det är 55 år sedan den senast var i Sverige. Nästa gång blir 2013 i Kuala Lumpur, Malaysia. Pingstledare från hela världen som möts, samtalar, lyssnar, bygger relationer och fångar något som Anden säger.

DET FINNS NÅGOT OMEDELBART, frimodigt och kraftfullt i pingströrelsen. Jag älskar det. Inser att uttryck och former kanske inte passar alla men hjärtat och nerven rör det mest centrala i vår tro. En okuvlig, självklar övertygelse om att allt är möjligt. Inte på grund av vår egen förmåga utan genom Guds Helige Ande.
Det låter för enkelt tycker någon. Förmodligen är det nog det som är utmaningen. Att inse att kraften i evangelium inte främst handlar om vad vi kan utan om vad Gud kan. När Dr Mark Rutland från Oral Roberts University, Tulsa, talade om brustenhet i vår relation till Gud så tror jag att han vidrörde detta på djupet. Vårt totala beroende av Gud.

NÄR YOUNG HOON LEE, också han med titeln PhD, från Sydkorea trädde fram så var det med stor ödmjukhet och enkelhet. Han verkade lyckligt ovetande om att vi alla är fulla av beundran över hans församling med 900 000 medlemmar. Hans förkunnelse var rak och enkel. Han talade om bönen, omvändelsen, Andens liv och helgelse som de viktigaste fundamenten för pingstväckelse på 2000-talet.

HAN TALADE MED LÅG RÖST och rörde sig inte ur fläcken. Han försökte inte med roliga berättelser eller livfullt kroppsspråk få med sig åhörarna. Stelt och fokuserat undervisade han. Det som sedan händer är något jag aldrig kommer att glömma. Plötsligt inser man att Guds kraft är på riktigt. Riktigt på riktigt. När han är färdig med sin förkunnelse lyfter han händerna och säger LORD, LORD, LORD som inledning på en bönestund.
Plötsligt är det som om andlig högspänning går rakt genom Filadelfiakyrkan. Som på en given signal är alla plötsligt intensivt i bön. Högljutt och intensivt. Gripenhet och tårar. Jag vänder mig förundrat om och undrar vad som händer. Var kommer denna intensiva, andliga energi från?
En nyttig erfarenhet för den som tror att bönerop och engagemang beror på karismatiska predikanter som lyckas egga upp folket med intensiva appeller och manipulativa tricks. Young Hoon Lee visade att bönekraft är något en bedjande människa har med sig. Plötsligt smittar han oss alla med en obändig tro på bönens makt. Man förstår också att det är detta centrala böneliv som är nyckeln till framgången i Yoido Full Gospel Church i Seoul.

MAN KÄNNER SIG FATTIG och rik på samma gång. Fattig för att man inser att bönen nedprioriterats i våra församlingar och moderna liv. Rik för att man vet att kraften finns på armlängds avstånd för den som vill söka den. Fattig eller rik, man eller kvinna, äldste eller nydöpt. Alla kan hitta DET. Och när man har hittat DET kommer alla att inse var kraften finns.
Till sist. Tack alla som varit med och skapat denna mötesplats. Tack för förböner och tankar. Tack alla frivilligarbetare som kompenserat solens frånvaro med varma leenden och hjälpsamma händer.