Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Lokala församlingen viktig när Alm tar över

Nye föreståndaren för Pingst ffs utmanade i visionstal

– Vi ska segla i stormarna, vi ska dansa på minfälten! Med den kraftfulla utmaningen avslutade Daniel Alm, nyvald föreståndare för Pingst, sitt visionstal inför ett samlat rådslag i Uppsala, som just välkomnat honom in i tjänst.

Det var ouvertyren till pingsthelgen, det var pingstkyrkan i Uppsala och det var Pingsts rådslag 2016. Och det var pingst när den avgående föreståndaren, Pelle Hörnmark, inledningspredikade. Ämnet var Anden och den hälsning han skickade vidare i sitt officiella avsked hämtade han från Sakarja 4: ”Varken med styrka eller makt utan med min Ande …”. Och med hänvisning till Haggajs ord ”Bygg upp mitt hus” manade han till att, med Andens hjälp, prioritera bygget av Herrens hus.
– Då är allt möjligt, avslutade Hörnmark.

När Daniel Alm som nyvald föreståndare klev fram i talarstolen handlade det också om pingsten, definierad i tre ord: hänförelse, hängivenhet, hänsyn. Ödmjuk och tacksam till sina uppdragsgivare, men också kraftfullt, tydligt och djärvt delade han det som i programmet rubricerats som vision och som visade sig innehålla långt mer än fromma förhoppningar och vaga önskningar.
Han utmanade till att lämna positioner av skepticism och avvaktan för att våga tala profetiskt i vår tid, till tydlighet i sällskap med generositet och till att återupptäcka evangelisationen som verktyg i arbetet, allt genom ett utflöde av Andens liv.
Tydligt var också hans genuina och – som det framstod – kompromisslösa tro på den lokala församlingen som bas i det arbete som Pingst ffs står i och där ledarna för det gemensamma också ska dela och bära lokalförsamlingens vardag. Detta uttrycktes också i samband med välkomnandet in i tjänsten, där han motiverade sitt beslut att med 25 procent av sin arbetstid stå kvar som föreståndare i Pingstförsamlingen, Västerås. Fördelningen i tid som gjorts upp i samråd mellan ledarskapet i Pingst Västerås och Pingst ffs kommer också att utvärderas om två år.
Rådslagets dagordning präglades till stor del av föreståndarbytet. Ett starkt och berörande inslag var själva avskiljningsstunden ledd av de två tidigare föreståndarna – Sten-Gunnar Hedin och Pelle Hörnmark. Hedin delade med sig av några visdomsord ur Psaltaren och skickade också med ett par goda råd som han själv tagit till sig om att alltid ”hålla ett öga på motivet” och att ”växa – inte svälla – i tjänsten”. Hela familjen Alm välkomnades sedan in i tjänsten.
Den avgående föreståndaren, Pelle Hörnmark tillsammans med sin fru Tina, ägnades också en hel del uppmärksamhet med inte så högtidliga, men varma och personliga tacktal från såväl styrelse, personal och pastorskolleger. Den delen avslutades med allvar och innerlighet i en välsignelsebön för Hörnmark och hans nya uppdrag som styrelseordförande i Pentecostal European Fellowship (PEF) som avslutade den delen.
Rådslag betyder också mer formella förhandlingar med årsberättelser och genomgång av ekonomin i de olika verksamheterna. Pingst förvaltning AB, där den verkställande direktören, PeO Larsson, var föredragande, var först ut. Pingst förvaltning AB har uppdraget att förvalta Pingsts gemensamma kapitaltillgångar. Avkastningen, för räkenskapsåret drygt 8 miljoner kronor, överförs till Pingst ffs som gåva, i enlighet med det beslut om ny bolagsordning som fattades under förra årets rådslag.
Madeleine Hansson, direktor i Pingst ffs, visade i sin genomgång på en ekonomi i balans och en levande, mångfacetterad verksamhet, och konstaterade att föreningen lyckats bygga upp stabilitet i ekonomin under de senaste åren.
När det var dags för val av ledamöter till olika styrelser inom Pingst framkom det att man går in i det nya verksamhetsåret med en betydligt jämnare könsfördelning i ledningen där 40 procent nu är kvinnor, vilket valberedningen fick uppskattning för.
I pingststyrelsen skedde också en rockad på ordförandeposten vilket innebär att tidigare vice ordföranden Tomas Wilhelmsson, Vrigstad, nu tar över ordförandeklubban efter Dan Harryzon, Mariestad, som därmed blir vice ordförande.
Ett par övriga beslut rörde frågan om framtida ledarutbildning tillsammans med Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmission (se särskild artikel) och Pingsts strategi och kanaler för information och kommunikation. I den senare frågan uppdrogs åt föreståndaren och direktor att initiera en utredning om detta och återkomma vid nästa års rådslag som kommer att hållas 12–13 maj 2017.

Fotnot: Daniel Alms visionstal finns att ladda ner från hemsidan www.pingst.se, som pdf och som film. På hemsidan kan man också ta del av samtliga årsredovisningar.