Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Liv och rörelse i den lilla församlingen

Hög medelålder, noll barnverksamhet, ingen egen pastor, sparsamt med gudstjänster. Så ser verkligheten ut för många små församlingar. Men det finns också exempel på de med liv och rörelse. Pingstkyrkan i Grästorp är ett sådant.

Mitt i Västergötland, mitt i den frodiga jordbruksbygden, ligger Grästorp. En kommun med omkring 6 000 invånare, i själva tätorten med samma namn bor runt 3 000.
Det är en föreningstät ort, framförallt vad gäller idrott. Men ortens två frikyrkoförsamlingar är inte stora. Här finns en mycket liten grupp som tillhör Svenska Missionskyrkan. Den andra tillhör pingströrelsen. Vid sidan om dessa finns även Svenska kyrkan.
Formellt är pingstkyrkan i Grästorp en del av pingstförsamlingen i Lidköping. Men grästorpsgruppen – ett 30-tal aktiva – är inget exempel på en liten församling som för en tynande tillvaro. Tvärtom är det en livaktig församling som inte minst har ett stort arbete bland barn och tonåringar.

Har ett bra förtroende i samhället
– I höstas hade vi ett 80-tal barn och ungdomar inskrivna i vår verksamhet, varav 10-15 har anknytning till församlingen. Det är en rolig och spännande utmaning och jag tror att vi har ett bra förtroende i samhället, berättar pastor Lars Johansson.
Verksamheten bland barnen är egentligen ganska traditionell med torsdagsträffar för de yngre barnen och innebandy och ”Friday Night” för de lite äldre. Men det är inte de häftiga greppen som alltid betyder något.
Att de häftiga greppen inte alltid behövs visar också församlingens kör. Med klassiska frikyrkliga sånger på repertoaren samlar den ett 15-tal personer varav nästan hälften (!) inte tillhör församlingen och inte är avgjort troende.
– Vi tror att flera av dem är på väg. De har kommit med i kören genom att någon känner någon, säger Lars som vid flera tillfällen betonar vikten av personliga kontakter.
En gång i månaden satsar man på utåtriktade gudstjänster då medlemmarna har möjlighet att bjuda med sina vänner. Men egentligen är den stora utåtriktade samlingen dagledigträffarna på kommunens vårdcentrum som församlingen ansvarar för en gång i månaden. Mellan 70 och 100 personer kommer varje gång och bara några få av besökarna är boende på vårdcentrum – de allra flesta kommer utifrån. I februari startade församlingen dessutom Alphakurs tillsammans med de andra två kyrkorna på orten.

Positivt att ingå i något större
Lars Johansson är heltidsanställd pastor. Det är knappast vanligt i en så liten församling. Men i Grästorp är det möjligt tack vare att moderförsamlingen i Lidköping bidrar till lönen. Tanken är att Grästorp en dag kan bli en fristående församling om den vill, men just nu finns det något positivt med att ingå i ett större sammanhang. Det har framförallt med resurser att göra.
Även om Lars inte pratar mycket om bristen på resurser, så är det ändå något som gör sig påmint ibland. Behovet av ledare till exempel. Visst skulle han gärna se att församlingen också kunde satsa på de äldre tonåringarna, men hittills har de hänvisats till ungdomsträffarna i Pingstkyrkan i Lidköping.
– Men nu i vår ska vi försöka bjuda in till ”7-Up” från årskurs 7 och uppåt. På ledarträffen nyligen var vi överens om att ta ett nytt steg och någon ny ledare har kommit till.
– Fast visst är det begränsande att inte ha resurser till allt, men man ska inte titta på det man inte kan göra, utan det man kan göra.
Resurser eller inte, förra året döptes sex personer, vilket är förhållandevis mycket.
– En av de vi döpte kom ”utifrån”. Men det är också viktigt att församlingens egna ungdomar tar steget och låter döpa sig. Man får aldrig nedvärdera det.