Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Litet överskott under förra året

Än är inte bokslutet för verksamhetsåret 2007 i Pingst – fria församlingar helt färdigt, men det står redan klart att det kommer att visa på ett litet överskott. –?Jag gissar på någonstans mellan en och en och en halv miljon, säger PeO Larsson. Även budgeten för 2008 är lagd så att den ska generera överskott.

PeO Larsson menar att man under 2007 gjort fanastiska insatser för att sänka kostnaderna och lösa de ekonomiska problem som blev uppenbara i och med bokslutet för 2006.
–?Det pratas om stora förluster, men det handlade egentligen om ett stort balansräkningsproblem som pågått under många år, menar PeO Larsson och konstaterar att likviditeten i Pingst – fria församlingar är god.

Förslag lagt på is
I höstas diskuterades att Dagengruppen AB skulle ge Pingst 21 miljoner i kapitaltillskott. Det förslaget är dock lagt på is och det som nu är aktuellt är i stället att pingstförsamlingarna ska överföra 25 procent av sina aktier i Dagengruppen AB till Pingst-ffs, som på så vis förstärker det egna kapitalet.
Det stora problemet, och som också är högprioriterat för PeO Larsson, är att se över användningen av fastigheten i Flemingsberg. Den är för stor för dagens verksamhet.
–?Vi måste hitta ett sätt att utnyttja lokalerna bättre, säger han.
I månadsskiftet mars/april flyttar TV-Inter personalen till Telefonplan och närmare tidningen Dagen, som de nu hör ihop med i och med bildandet av Swedmedia AB. Därmed blir ytterligare lokaler tomma.

Vad händer med huset?
PeO Larssons dagar är bland annat fyllda med att väga för- och nackdelar med olika lösningar för fastigheten. Just nu finns tre olika huvudspår:
– Att försöka skaffa fler hyresgäster.
– Att hyra ut hela fastigheten och flytta verksamheten någon annanstans.
– Att sälja fastigheten.