Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Licens krävs för lovsång på storskärm

Hur sjunger man lovsång på rätt sätt? Svaret beror ofta på vem man frågar. Men en sak kan det aldrig vara någon diskussion om, nämligen att det finns något som är rätt i lagens mening. Det handlar om copyright och möjlighet för sångförfattare och förlag att få ekonomisk ersättning.

Detta berör varje församling som mångfaldigar sångtexter genom att till exempel trycka upp dem på egna sångblad, eller Ä vilket kanske är det vanligaste numera Ä visa dem på en storskärm i lokalen.
Utan tillstånd från copyrightinnehavaren är detta olagligt. Vill man göra rätt så inser man dock som ansvarig ledare att det rör sig om ett både snårigt och tidsödande arbete, och det är här som den internationella organisationen CCLI (Christian Copyright Licensing International)kommer in bilden.
Elsa Rydin är ansvarig för dess nordiska avdelning med kontor i Umeå.
Ä Vi erbjuder församlingar en årslicens som förenklar arbetet och undanröjer tveksamheter i upphovsrättsfrågorna, förklarar hon.
Ä Genom att både församlingar och upphovsmän kan ansluta sig till CCLI så underlättas både tillståndsgivning och ersättningshanteringen.
En missuppfattning som Elsa Rydin ofta stöter på är att man tror det räcker att betala Stimavgifter.
Ä Stim gäller framförande av sång och musik, förklarar hon. Hos oss handlar det om mångfaldigande av sångtexter och i det sammanhanget betonar hon att det gäller olika slag av sångtexter.
Alltså även när man till exempel väljer att projicera en Segertonersång på skärm i stället för att använda de tryckta böckerna.
Kostnaden för licensen, avgörs utifrån hur många deltagare församlingen beräknar att man har i sina samlingar.
Ä Ibland, vid till exempel konferenser, så handlar det ju ofta om fler deltagare och då finns det möjlighet att skaffa en speciell evenemangslicens, vilket också underlättar om flera församlingar står som arrangörer. En del församlingar, som ofta har större konferenser och samlingar, brukar räkna in dem och ansöker om en större årslicens från början.
Första steget är att skaffa sig kunskap om vad som gäller och här kan CCLI stå till tjänst med upplysning. Sådan information, liksom hur man praktiskt går till väga när det gäller införskaffande av licens, hur man rapporterar
och annat som är viktig att veta, finns på hemsidan: www.ccli.se