Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Lewis arv

LEWIS ARV Redaktör Petter Danling Sjöbergs förlag

För en som är uppväxt i pingströrelsen och kommit en bit upp i åren är kanske Lewi Pethrus livsverk inte är särskilt känt.
Så vad finns att tillföra? Den här boken är dessutom helt och hållet byggd på LP:s egna memoarer som funnits utgivna i en serie böcker sedan tidigare. Men Danlings upplägg med utdrag ur dessa memoarer och hans diskreta och ändå tydliga guidning där han reflekterar över, och leder oss in i, sammanhanget gör denna bok läsvärd. För den som är yngre, och för den som inte har tagit sig igenom originalmemoarerna, blir innehållet lättillgängligt och en nyckel till den tidiga historien om det som kom att känneteckna den unga pingströrelsen. Liksom till de personliga och andliga  erfarenheter, ibland ögonblickliga, som var avgörande för det som sedan skulle prägla inte bara Lewi Pethrus själv utan också hans livsverk. Eftersom boken i hög grad är LP:s egna ord utgör den förstås inte någon objektiv sanning, men innehållet är väl värt att både reflektera över och utmanas av. Vad har vi gjort – och vad vill vi göra med Lewis arv?