Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ledtrådar i livets invecklade väv

Förr tog jag helst min tillflykt in i skönlitteraturen och dess fiktiva världar för att koppla av från vardagslivets omständigheter. Numera söker jag mig allt oftare till böcker som på ett mer handfast sätt ger råd om tron och livet här och nu. Snarare än ett medvetet val, handlar det nog om en starkare törst efter vägledning i en tillvaro som blir allt svårare att navigera och finna sinnesro i. Även om Immaculée Ilibagizas biografi Jag är deras röst rör sig betydligt längre bort från min egen verklighet än någon av de andra böcker jag skriver om här intill, så innehåller den för mig den kanske främsta nyckeln till personlig frid.
Det kan tyckas paradoxalt, då berättelsen utspelar sig under de mest fasansfulla händelser. Vänskap och grannsämja förbyts i svek, förräderi och en grymhet som saknar motstycke.

JAG BÄR ÄNNU MED mig starka minnesbilder från rapporterna om folkmordet i Rwanda 1994. Den vackra grönskande naturen bildar en overklig kontrast mot de handlingar som är så brutala att de nästan är omöjliga att ta in. Människolik i tusental ligger travade i dikena längs vägen. Barn, kvinnor och äldre flyr i panik. Till en början vågar jag nästan inte återvända till denna historiska händelse som ristat ett så djupt ärr i folksjälen.
Men snart försvinner jag djupt in i berättelsen om en kvinna som vägrade låta de destruktiva krafterna få grepp om och förstöra hennes liv. I stället för en smärtsam och bitter eftersmak så lämnar dessa sidor efter sig ett helande budskap som fortsätter att tala till mig. Det handlar om att hitta ett inre rum där inga omständigheter kan besegra dig, där du trots den yttre kris som pågår kan känna frid, tillförsikt och hopp i gemenskapen med Gud. Det handlar om den befriande och upprättande kraft som finns i förlåtelse.

ATT LIVET I MÅNGT OCH mycket är för komplicerat för tvärsäkra svar, har nog flertalet av oss insett. I dessa och många andra nyligen utgivna kristna böcker söker författarna vägleda oss i en tid med stora frågetecken, utan att förenkla och generalisera.
Böckerna bidrar med värdefulla ledtrådar till livets invecklade väv. Och ett som ändå är tvärsäkert är att Guds kärlek håller genom allt.