Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ledarskap och samverkan

Det händer något märkligt i vår trädgård. Vi har nästan inga äpplen på vårt bästa äppelträd som brukar digna av frukt. Jag pratade med en förstå-sig-påare. Han sa att det var så kallt när det trädet blommade att nästan inga insekter vågade eller hann sig ut. Tänk att det behövs samverkan för att det ska bli god skörd.
Kanske är det inte så märkligt eftersom samspel och gemenskap är en grundton i den kristna berättelsen. Hela skapelsen, även vårt äppelträd, bär detta gudomliga DNA. Gud själv gestaltar den perfekta gemenskapen inom sig själv. Fader, Son och Ande är en evig treklang som harmonierar och samspelar och ur denna gemenskap växer hela skapelsen fram. Gud talar inom sig själv och säger: ”Låt oss göra människor till vår avbild.” Att likna Gud är att leva i och odla gemenskap.

DEN KRISTNA FÖRSAMLINGEN präglas av detta gudomliga samspel. Bibeln talar om hur Gud fogar oss samman till en
kropp där olika delar hjälper och stödjer. Visst har varje person sin egen tro, förmåga och funktion men det är  tillsammans vi blir det vi är tänkta att vara.
Samma sak gäller ledarskapet. Vi ser hur Mose behövde Aron, hur Petrus och Paulus kompletterar varandra och hur
församlingens ledare beskrivs som olika gåvor och funktioner som samspelar. Ibland uppfattas ledarskap som att EN
person blir ledare med stort L men gott kristet ledarskap lever enligt den gudomliga principen om gemenskap och samspel.

UTVECKLINGEN INOM PINGST har de senaste åren handlat mycket om att vi växer tillsammans. Pastorsgemenskapen har stärkts genom initiativ som Pastorsakademin och Pingst Pastor. Förra hösten avslutades Pingst Ledarutveckling, ett tvåårsprojekt där flera tusen ledare från en mängd församlingar delade erfarenheter och utmanade varandra att
fortsätta bygga Guds församling. I samma anda öppnas nu nätverket Pingst Ledare, ett nätverk för alla med olika ledarfunktioner i Pingsts församlingar. Vi tror att samverkan gör oss starkare, ger bättre förutsättningar för skörd och kanske viktigast bäst återspeglar Gud själv.