Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ledarskap i fokus

Visionärt ledarskap, ledarattityder och autentiskt ledarskap är några av ämnena för seminarierna under Världspingstkonferensen som hålls i Stockholm i augusti nästa år.

Konferensen inleds med ett stort kvällsmöte tisdagen den 24 augusti. Sedan följer två dagar fyllda med gudstjänster, seminarier och kvällsmöten. Konferensens övergripande tema är Equip yourself (utrusta dig) med utgångspunkt från orden i Efesierbrevet 4:12Ä13.
På onsdagsförmiddagen hålls två stora samlingar som kommer att handla om att återupptäcka sig själv och behovet av intellektuellt och andligt uppvaknande. På eftermiddagen kommer deltagarna att kunna välja mellan olika seminarier kring ämnen som större tro, pingstpassion för de förlorade, visionärt ledarskap,
bönens kraft och autentiskt ledarskap.
På torsdagen ägnas förmiddagen åt den helige Andes verk och hur nästa generation ska utrustas. Också denna eftermiddag innehåller valbara seminarier kring exempelvis relationer, samarbete eller tävling, att leda genom att vara ett föredöme och om ledarattityder.
Avslutningsgudstjänsten på fredagen har fått titeln ”Det är dags att ändra världen”. Tidigare på avslutningsdagen ägnas samlingarna åt hur kyrkan kan vara relevant i vår tid och hur man bygger en lokal kyrka.
Världspingstkonferensen blir också nästa års predikantvecka i Pingströrelsen.
Den som vill delta i konferensen bör snarast anmäla sig. Det görs enklast via hemsidan www.pwc2010.se. Där kan man också anmäla intresse för nyhetsbrev inför konferensen. I direkt anslutning till världspingstkonferensen kommer värdförsamlingen Filadelfia också att fira sitt 100-årsjubileum.