Ledarkonferens om tillgänglig kyrka

Den 16–18 oktober är det dags för Pingst ungs och Pingst Västerås ledarkonferens Kyrka med hjärta. I år handlar ledarkonferensen om att bygga en församling som gör att Jesus blir tillgänglig, för unga och för kyrkovana människor.

En av årets talare är pastor Magnus Persson från United Øresundskyrkan i Malmö. Han kommer tillsammans med ett team från sin kyrka att tala om hur kyrkan blir tillgänglig
Ä Det ska bli jättekul att vara med där och roligt att ha fått förtroendet, säger han.
Magnus Persson berättar att han fick en riktig tankeställare då hans församling inrett en ny lokal och tyckte att allt var klappat och klart för att öppna, men sedan fick påpekande från myndigheterna om att lokalerna måste handikappanpassas.
Ä Först protesterade jag och tyckte att det skulle bli för dyrt, men när jag satte mig in i frågan och såg hur svårt det var för handikappade att ta sig in våra lokaler tänkte jag om. Det blev som en predikan för mig.

Anpassa kyrkan
Detta ledde till att Magnus Persson kom igång med arbetet på en bok om hur kyrkan kan anpassas också för de andligt och kyrkligt handikappade.
Ä Det första jag tänker på är att nästan alla kommer till tro genom relationer. Vi i församlingarna behöver därför odla vardagliga, nära, mänskliga relationer. Det är väldigt långsökt att tro att människor ska söka sig till en lokal, där de inte känner någon.
Det andra han tänker på är att detta relationsbyggande ofta förhindras av att medlemmarna är så upp över öronen engagerade i sina församlingar, så att de inte hinner med något annat. Då är det också lätt att man fastnar i en inomkyrklig kultur och blir väldigt tafatt i umgänget med inte troende.
Sen finns det också de som har fullt upp med relationer utanför församlingen, men som har problem med att förklara och dela sin tro med andra, för de har ingen träning i det.

Församlingen som Ikea
Magnus Persson menar också att det är väldigt viktigt att gudstjänsterna är fräscha.
Ä Det handlar inte om häftighet, men om relevans
Själv brukar han prata om att församlingen ska vara lite mer som Ikea. När man har varit där ska man komma hem ed nya saker som man har praktisk nytta av.
I hans egen församling har man ett uttalat mål att ha så lite verksamhet som möjligt, så att människor ska få tid att odla relationer och så satsar man på en gudstjänst i veckan och på att många inte troende ska söka sig dit.
Han menar att det är vår själviskhet och självupptagenhet som ofta sätter ofta stopp för tillväxt och tillgänglighet.
Ä Vilka är kyrkan till för? Är vi en räddningsark eller lyxkryssare? Jag ser det som att det handlar om en mognadsfråga. Har vi förstått varför vi är kristna?
I en relevant kyrka förklarar man det som man förkunnar och ger människor det de behöver, till skillnad från populistiska sammanhang där man bara säger det folk vill höra, anser han.
Ä Vi gör inte avkall på något, vi är tydliga med att vi står för något, äkthet och begriplighet är viktigt. Hängivenhet är viktigt, men precis lika viktigt är att vi är hänsynsfulla mot de som ännu inte funnit tron.
Magnus Persson är övertygad om att den lokala församlingen har en mycket viktig uppgift och att den är det verktyg som Gud arbetar igenom. Men, precis som nya generationer tar över i familjerna och lite pö och pö ändrar på traditioner och saker och ting så att det ska passa barnen som växer upp, så behöver också församlingarna förändras, menar han.

Talare och workshops
Under konferensen Kyrka med hjärta kommer deltagarna att få lyssna till Magnus Persson i några av storsamlingarna. Några andra talare är Staffan Hellström, Marina Andersson och Pelle Hörnmark.
På programmet står också workshops kring en rad ämnen, exempelvis att göra söndagsskolan till barnens bästa timmar i veckan, arbete med cellgrupper för ungdomar eller nätverk för omsorg av pastorer.