Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Ledarkonferens för barn- och ungdomsledare

Den 5–7 oktober anordnar Pingst ung tillsammans med EFK ung en ledarkonferens för barn- och ungdomsledare i Örebro.

Huvudtalare under konferensen är Azariah France-Williams. Han bor i London och arbetar som Youth Director i St Marys Church. En anglikansk kyrka som bedriver att stort arbete i sitt närområde.
Under lördagen erbjuds deltagarna en rad olika seminarier, som till exempel kan handla om Bibeläventyret, Konfirmation, Söndagsskolan, Barn med särskilda behov och Om att ta ansvar för sin omvärld.
Mer info finns på www.ledarkonferens.se
Sista anmälningsdag är 23 september.